Dekorativ illustration.

Storslam för Chalmers i Vinnovasatsning

​Chalmers får tre nya kompetenscentrum – för 2D-material, digitala tvillingstäder och övergången till biobaserade termoplaster. Det står klart när Vinnova presenterar sin satsning på åtta nya centrum där universitet och företag ska samarbeta. Chalmers tar också plats i det Vinnovacentrum för batteriforskning som placeras i Uppsala.
​– För att adressera dagens globala utmaningar behöver vi få fram helt nya lösningar och forskning behöver komma till nytta i samhället. Forskningsmiljöer där universitet och näringsliv arbetar nära tillsammans är därför avgörande, och långsiktiga satsningar på kompetenscentrum är en viktig del i det., säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Vinnova har därför fäst stor vikt vid det starka samarbete Chalmers har med flera industripartner inom respektive område i sin bedömning. Samarbetet ska bidra till ny kunskap och att ny teknik utvecklas och komma till användning för nya produkter, processer och tjänster i näringsliv och andra delar av samhället.
 
Varje kompetenscentrum får finansiering från Vinnova med mellan fyra och åtta miljoner kronor per år under fem år, maximalt 36 miljoner. Utöver det bidrar universiteten och företagen som deltar med lika mycket vardera, vilket ger en sammanlagd finansiering om cirka 100 miljoner kronor.
 
Bakom framgången för Chalmers ligger ett målmedvetet arbete som knutit samman många forskare inom många olika områden. Inte minst genom Chalmers styrkeområden; styrkeområde Material har stöttat både det kommande 2D-centrumet och det centrum som ska möjliggöra övergången från fossil- till biobaserade termoplaster. Forskarna bakom de digitala tvillingstäderna har haft stöd från det nya styrkeområde som är under bildande: Hållbara städer (Liveable Cities).
 
Här är de nya kompetenscentrum som startar 2020:

2D material-baserad teknologi för industriella applikationer (2D-TECH)

Satsningen startar vid årsskiftet 2020 och kommer att fokusera på forskning på tvådimensionella material inom flera olika applikationsområden för svensk industri. Det handlar om att få fram multifunktionella kompositer, hållbar energi, elektronik och nya material. Precis som Grafencentrum kommer 2D-Tech att ha sin hemvist på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2. Totalt är 17 chalmersforskare från sex olika institutioner knutna till projektet.

– Vi bygger ett kraftigt och dynamiskt nav för 2D-material här på Chalmers. Genom ett starkt industrisamarbete kan vi se till att vår kunskap kommer till nytta. Att vi får den här finansieringen är avgörande för att vi ska kunna etablera 2D-materialen i samhället, säger Ermin Malic, biträdande professor på institutionen för fysik och projektledare för det nya centrumet, som blir en del av Chalmers grafencentrum.

Digital Twin Cities

Digitala tvillingar är ett begrepp som revolutionerat tillverkningsindustrin och som dagligen används för att konstruera allt mer förädlade produkter. Kompetenscentrumet Digital Twin Cities kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer genom att modellera och simulera staden som ett komplext multifysiksystem baserat på realtidsdata.

– Vi är oerhört glada och stolta över detta fantastiska besked från Vinnova. Bakom vår ansökan ligger mycket hårt och långsiktigt arbete från ett engagerat team på Chalmers i nära samverkan med våra partner, säger Anders Logg, professor vid institutionen för matematiska vetenskaper och blivande centrumföreståndare.

– Digital Twin är ett väletablerat begrepp, men det som är unikt med vårt koncept är att det syftar till att integrera det som finns under marken och därmed hantera staden som ett komplext fyrdimensionellt system i våra simuleringar, säger Minna Karstunen, professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och den andra av centrumets två föreståndare.

Design for Circularity: Lignocellulose based Thermoplastics – Fib: Re

Centrumet ska bygga på forskning och utbildning för att möjliggöra övergången från fossil- till biobaserade termoplaster som produceras på ett hållbart och cirkulärt sätt.
Projektledare: Anette Larsson, professor vid institutionen för kemi och kemiteknik.

Centrum för svenska batterier – en allians för ultrahög funktionalitet (Swe BAL)

Chalmers var också medsökande i det kompetenscentrum som placeras vid Uppsala universitet. Där kommer man att fokusera på forskning för att skapa nya typer av lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga. Några exempel på forskningsaktiviteter från Chalmers sida: elektrolyter för nästa generationens batterier, grafen-svavelbatterier, strategier för återvinning av batterier, nya modelleringsstrategier och användning av storskaliga anläggningar.

– Chalmers är redan en helt nyskapande miljö när det gäller batterimaterial. Genom det nya centrumet kan vi ytterligare stärka det nationella samarbetet, inte minst med Kristina Edström vid Uppsala universitet som leder arbetet. Eftersom vi är så starkt kopplade till elektromobiliteten kommer insatserna i regionen också att vara mycket användbara, och kan fokusera på den mest problematiska och viktiga delen av ett elektrifierat fordon: batteriet, säger professor Patrik Johansson vid institutionen för fysik som ska leda arbetet som utförs vid Chalmers.

Text: Anita Fors, Michael Nystås, Mia Halleröd Palmgren, Catharina Björk
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 24 jun 2019.