Stiftelsens pris tilldelas Lisbeth Olsson

​Stiftelsens pris går i år till professor Lisbeth Olsson vid institutionen för biologi och bioteknik. Hon är en av Chalmers mest framstående forskare, samtidigt som hon visat stort engagemang inom flera andra områden.
​Lisbeth har på kort tid byggt upp en stor forskargrupp inom industriell bioteknik och hennes samverkansforskning, ofta kring nydanande idéer vars potential ännu inte är känd, leder till kunskapsuppbyggnad och nya arbetssätt hos hennes samverkanspartners som har stor potential till genomslag.

Hon visar även på stort engagemang inom alla nivåer av utbildningen, från grund- till forskarnivå, och på starkt ledarskap inom olika delar av Chalmers organisation. Redan i samband med att LO rekryterades till Chalmers inledde hon diskussioner med flera andra Chalmersforskare om gränsöverskridande forskningssamarbeten. Dessa samarbeten har bland annat lett till bildandet av det KAW-finansierade centret Wallenberg Wood Science Center, det strategiska forskningsprogrammet Chalmers Energy Initiative och det Formas-finansierade samarbetsprojektet BioBuF som engagerar grupper från fyra institutioner på Chalmers samt RISE. Hennes insatser som styrkeområdesledare för SO Energi har präglats av ett engagemang för alla aktiviteter och områden oavsett Chalmers institutionsgränser.

Priset består av en personlig belöning om 25 000 kronor (före skatt) och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.

En viktig uppgift för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är att främja utvecklingen av högskolans verksamhet. Sedan många år bidrar Stiftelsen till kvalitet och förnyelse genom finansiering inom valda områden. Stiftelsens pris har inrättats för att särskilt uppmärksamma de Chalmersanställdas avgörande betydelse för högskolans framgångar och lyfta fram inspirerande exempel. Priset tilldelas en gång per år och delades ut för första gången år 2006.

Visa ▼

Lisbeth Olsson

Professor, avdelningschef för Industriell bioteknik

Lisbeth Olsson forskar inom området industriell bioteknik, där målsättningen med arbetet är att designa enzymer och mikroorganismer till processer där växtmaterial omvandlas till bränsle, kemikalier och material. Lisbeth leder gruppen Industriell bioteknik, och är aktiv i styrkeområdena Energi och Livsvetenskaper och teknik.

1994 Ph.D. vid Lunds universitet
2006 Professor vid DTU
2008 Professor vid Chalmers
Källa:

Sidansvarig Publicerad: on 05 sep 2018.