Bild på undertecknande av avtal
​Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola, Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad och Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet. Foto: ​Lars Ekberg​​​​​

Staden och universiteten går samman för att utveckla Göteborg

​Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet undertecknade onsdagen den 22 april en avsiktsförklaring om strategiskt samarbete. Tillsammans driver de nu på utvecklingen av Göteborgssamhället i en hållbar riktning.
Parterna har redan samarbetat under lång tid, men med avsiktsförklaringen skapas en gemensam grund för fortsatt fördjupning och utveckling av samarbetet. Det finns nu möjlighet till ännu mer långsiktiga insatser på olika nivåer, både strategiskt och operativt. Det övergripande syftet för arbetet framåt är att bidra till ett mer hållbart samhälle, med ett särskilt fokus på följande fyra områden: 

  • Stadsutveckling
  • Välfärdsfrågor
  • Ett fossilfritt Göteborg
  • Demokrati och styrning
– Nu knyter vi ihop det mångåriga samarbetet vi och Göteborgs universitet har med Göteborgs stad och lyfter det till ledningsnivå. Samtidigt tar vi ett samlat grepp inom angelägna utvecklingsområden, som stadsutveckling och ett fossilfritt Göteborg, där det finns stora möjligheter till ett ömsesidigt lärande och där vi med ett långsiktigt perspektiv kan matcha stadens behov med Chalmers expertis, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Chalmers har ett antal partnerskap med strategiskt utvalda organisationer och företag. Detta avtal blir det första med offentlig sektor i Sverige, utöver avtalet med Göteborg Energi som är ett kommunalt bolag. Värd för samarbetet på Chalmers blir institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Kunskapsutbyte, innovationer och kompetensförsörjning

Göteborgs Stad har drygt 55 000 anställda och är den största arbetsgivaren i regionen. Chalmers och Göteborgs universitet samlar tillsammans runt 60 000 studenter. Göteborgs stad är beroende av både forskningen som bedrivs och av den arbetskraft som utbildas vid lärosätena och staden i sin tur har praktisk erfarenhet inom många av de områden där universiteten är verksamma. I och med avsiktsförklaringen förstärks nu kunskapsutbytet och samarbetet kring innovationer och kompetensförsörjning.

– Det är väldigt roligt att vi nu tillsammans kraftsamlar för att stärka Göteborg som en attraktiv, innovativ och hållbar stad. Vi vill tillsammans hitta nya former för att implementera forskningsresultat i stadens utveckling och ta fram ny kunskap kring de utmaningar exempelvis samhällsbyggandet står inför. Det kommer bli extra viktigt med samarbete när vi ska starta om efter coronakrisen, säger Fredrik Nilsson, professor och prefekt för Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

Staden och universiteten vill att samarbetet ska bidra till att säkerställa och utveckla Göteborgs position som en av de ledande kunskapsregionerna i Europa.
 
– Gällande omställningen till ett mer hållbart samhälle är Göteborg oerhört intressant med sin speciella kultur, pågående stadsomvandling och starka lärosäten. Vi kan ge viktiga bidrag till utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt såväl som internationellt genom att vi i Göteborg nu stärker våra samverkansformer, säger Fredrik Nilsson.
 
 
Text: Julia Jansson
Foto: Lars Ekberg​

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.