Samhällsbyggnadsprogram i ny skepnad

Tre utbildningsprogram inom samhällbyggnadsteknik på Chalmers har bytt namn. Bakom namnbytena döljer sig intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete och modernisering.

​ – Vi har designat om programmen helt och hållet med studenten och pedagogiken i fokus. Rubbet är moderniserat, alla kurserna under de första tre åren är förnyade, säger utbildningsområdesledaren Mihail Serkitjis.

Programmen höll god kvalitet förut, men siktet är ännu högre inställt – Chalmers vill ha utbildning i världsklass. Programmen som bytt namn och designats om är:

• Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör (tidigare Väg- och vattenbyggnad),

• Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör (tidigare Byggteknik), och

• Affärsutveckling och entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik (tidigare Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn).

Namnbytena kommer sig av en konsensus kring att ordet samhällsbyggnadsteknik bättre beskriver ämnet – det handlar om att bygga hållbara samhällen och det innefattar mycket mer än vägar och vattenkonstruktioner. Till exempel bytte Väg- och vattenbyggarnas riksförbund namn till Samhällsbyggarna för ett par år sedan.

De omgjorda programmen utgår från vilka färdigheter studenterna behöver ha med sig som färdiga ingenjörer och kurserna hänger ihop i en genomtänkt progression: Alla tre programmen börjar med att ge ett helhetsperspektiv över samhällsbyggandet. Därefter kommer påbyggnad inom de olika ämnesstråken med djupare kunskaper och träning i att använda kunskaperna som verktyg i olika sammanhang.

– Programmen är helt klart i samklang med tiden. Det intensiva utvecklingsarbetet har gett oss engagerade lärare och ett lärande som utgår från vad studenten behöver, säger Patrik Höstmad som är programansvarig för Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör.

Han tror att förändringen blir märkbart positiv för studenterna, och att även att de framtida arbetsgivarna kommer att märka positiv skillnad.

– Studenterna kommer att få bättre förståelse för sin roll i ett större sammanhang. De kommer att ha en bredare kunskapsbas men samtidigt större djup inom de områden de valt att specialisera sig, säger Patrik Höstmad.

De tre programmen är också mer samordnade än tidigare. Framför allt under första året samläser studenterna en del kurser, vilket ger studenter från olika program en ökad förståelse för varandras kompetenser och roller i samhällsbyggnadsprocesserna.

Text: Ingela Roos

 

Sidansvarig Publicerad: ti 12 apr 2016.