Forskningssamarbete om sjöfartens framtid får styrkeområdenas pris

​Deras unika initiativ har satt Chalmers på kartan, och gör havet bildligt sett lite grönare. År 2017 går styrkeområdenas pris till det tvärvetenskapliga samarbete som Karin Andersson och Maria Grahn har byggt upp inom området förnybara bränslen och framtidstekniker för sjöfarten.
​Styrkeområdenas pris delas ut av Chalmers till gränsöverskridande forskningssamarbeten som bidrar till att lösa framtidens stora utmaningar på hållbarhetsfronten. En sådan är sjöfarten, eller mer specifikt de bränslen och den teknik som används vid transporter till havs.
– Det var bara knappt tio år sedan som sjöfartsbranschen över huvud taget fick upp intresset för hållbarhet. Plötsligt började man inom svensk sjöfart att tala om att gå mot så kallad zero emission, och miljöfrågan har på kort tid blivit jättehet, säger Karin Andersson, forskare vid institutionen Mekanik och maritima vetenskaper.Kombinerade kunskaper och verktyg

I början av 2011 bjöd Karin Andersson in Maria Grahn, forskare på fysisk resursteori vid institutionen Rymd-, geo- och miljövetenskap, till en session under Transportforum för att presentera sina modeller och analysmetoder av framtida bränslen – som hon dittills helt fokuserat på vägtransporter. De två forskarna insåg att den maritima sektorn aldrig tidigare analyserats på det sättet, men att intresset var jättestort för att någon skulle sätta igång.
– Karin hittade mig, och ur kombinationen av hennes kunskaper om fartyg och sjöfart och mina verktyg för energisystemanalys växte det fram något jättespännande, säger Maria Grahn.
 
Det tvärvetenskapliga samarbete som sedan tog form på initiativ av de båda forskarna hör hemma i både styrkeområde Energi och Transport. Medel har under åren sedan start skjutits till från olika håll för att arbeta fram lösningar för sjöfartens miljöutmaningar på både kort och lång sikt. Bland annat har Karin Andersson och Maria Grahn kunnat ta in delade examensarbetare, doktorander och post-docs. Styrkeområdenas överbryggande struktur har underlättat för gemensamma aktiviteter som annars kan vara snåriga att få till inom akademin.


Världsledande systemsyn 

Frågorna som de arbetat med har i första hand kommit direkt från sjöfartsnäringen och industrin. I dag driver de flera projekt parallellt som på olika sätt belyser de utmaningar som sjöfarten står inför. Som exempel kan nämnas Future Fuels, ett projekt initierat av Energimyndigheten, som tittar långsiktigt på så kallade drop in-bränslen, två projekt via F3, centrum för förnybara drivmedel, om rening av bränslen och om framtida marina bränslen samt ett projekt i samarbete med Scandinaos där en lotsbåt ställs om till att drivas av metanol.
– Det är till oss olika aktörer vänder sig när de vill ha helhetsbilden och systemsynen. Där är vi ledande i Sverige, och kanske även internationellt. Vi sätter Chalmers på kartan genom att som enda forskargrupp i världen analysera sjöfartens bränsleutmaningar i ett globalt, långsiktigt energisystemperspektiv, säger Maria Grahn.
 

Om SO-priset

Med styrkeområdenas pris vill Chalmers ledning belöna personer som gjort framstående insatser i gränsöverskridande samarbeten och som i styrkeområdenas anda integrerar forskning, utbildning och nyttiggörande. Priset delas ut under Chalmers doktorspromotion den 6 maj 2017.
 
Text: Carolina Svensson
Bild och film: Johan Bodell
 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 15 sep 2017.