​Mottagarna av Styrkeområdenas pris 2016.
​Bild: Michael Nystås

Tvärvetenskaplig forskargruppering får styrkeområdenas pris 2016

​Årets upplaga av styrkeområdenas pris går till forskare från två olika institutioner: MC2 och Kemi. Gruppen har studerat terahertzstrålningens växelverkan med biologiska och kemiska system, och på tre år etablerat ett nytt, spännande forskningsområde tillsammans.
​Efter att disputerat i fysik i hemlandet Spanien kom Helena Rodilla till Chalmers för att anta nya utmaningar. Som forskarassistent på institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) fick hon chansen att bli en del av det projekt som nu belönas med styrkeområdenas pris 2016.
– Jag har verkligen haft tur med det här samarbetet. Det är en fantastisk grupp att arbeta i där vi lär oss massor av varandra.

Outforskat område

Projektidén kom från Aldo Jesorka, professor i kemiteknik, och Jan Stake, professor på MC2, samt Josip Vukusic, forskare på MC2.  Samspelet mellan molekyler och terahertz-vågor har länge studerats av radioastronomer. Även stora molekyler, som våra biologiska byggstenar, kan ha egensvängningar inom terahertzspektrat, men på vilket sätt samt hur de går att påverka är så gott som outforskat i praktiken – tills nu.
– Terahertzfrekvenser har inte använts för life science , men unik växelverkan med biomolekyler öppnar upp för nya möjligheter i den här delen av spektrat. Vi har utvecklat metoder för att undersöka sambandet närmare i labbet, säger Helena Rodilla.
 

Nya vetenskapliga språk 

Forskargruppen som arbetat med projektet, som går under namnet XTera, har med goda resultat lyckats ta fram helt nya metoder för noggrann exponering och analys av biomolekyler i terahertzområdet. Detta har krävt att alla inblandade måste vara öppna och ödmjuka inför varandras skilda expertis för att kunna tackla det nya,  gränsöverskridande området från två håll. Till exempel att plocka in levande material i en labbmiljö som normalt sett inte kommer i kontakt med vatten är en utmaning.
– Bland det första man insåg var att vi i gruppen pratade olika språk beroende på vilken forskningsbakgrund vi kom ifrån. Vi fick lära oss att förstå varandra, för arbetet krävde verkligen att vi jobbade tillsammans, sida vid sida. Och det gick bra! säger Helena Rodilla.

Förhoppningen är att forskningsresultaten som gruppen tagit fram i framtiden ska kunna bli ett användbart verktyg för att få en klarare bild av vilka mekanismer som styr olika sjukdomsförlopp – och i förlängningen hur man bättre behandlar sjukdomar.

 

Om SO-priset 2016

Med styrkeområdenas pris vill Chalmers ledning belöna personer som gjort framstående insatser i gränsöverskridande samarbeten och som i styrkeområdenas anda integrerar forskning, utbildning och nyttiggörande.
 
Aldo Jesorkas forskargrupp inom biofysik och Jan Stakes dito som sysslar med THz och millimetervågsteknik har under tre år etablerat ett nytt, spännande forskningsområde tillsammans och på ett föredömligt sätt visat hur tvärvetenskapliga samarbeten kan bryta ny mark. Helena Rodilla får priset tillsammans med sin kollega Josip Vukusic från MC2, samt tillsammans med Anna Kim, Gavin Jeffries och Aldo Jesorka från Kemi och kemiteknik.

Text: Carolina Svensson
Bilder: Michael Nystås och Carolina Svensson

Sidansvarig Publicerad: on 17 aug 2016.