Chalmers välkomnade nya professorer

​Den 18 mars var det äntligen dags för Chalmers professorsinstallation i Runan med utsedda professorer från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2020. Ett och ett halvt år försenat på grund av pandemin. 
Professorsinstallationen är viktig både för att välkomna nya kollegor samt för att sprida information om de ämnesområden som de nya professorerna verkar inom. Det var totalt 32 professorer som installerades under kvällen. Samtidigt presenterades också konstnärliga professorer, adjungerade professorer, gästprofessorer, affilierade professorer, forskningsprofessorer samt professor of the practice. 

Det sker en ökning av antalet kvinnor som professorer. 
– Det är med glädje jag kan konstatera att vi sakta utjämnar könsbalansen på professorsnivån. I år är 29 procent av de installerade professorerna kvinnor, och andelen kvinnor i Chalmers professorskollegium har ökat till cirka 17 procent, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers. 

Konferenciern Philip Wramsby välk​omnade och guidade gästerna under kvällen där både rektorn och kårordförande Catrin Lindberg höll tal. Nyinstallerade professorn Björn Johansson höll dessutom en kort föreläsning om hållbar utveckling. Underhållningen stod Chalmers sångkör och Gosskören för. 

Efter ceremonin hölls en stämningsfull middag i Kårrestaurangen där alla deltagares närstående kunde fira tillsammans med de nya professorerna. Den traditionella sången "Livet är härligt" (som kommer från Chalmersspexet Katarina ll) tonsatt av Jan Johansson har sedan 1959 inlett alla Chalmers sittningar. Denna kväll hade den istället bytts ut mot en av kompositörens andra kända verk: "Här kommer Pippi Långstrump". "Livet är härligt" ersattes på grund av associationer till Ryssland och kriget i Ukraina. Efter middagen höll den nyinstallerade professorn Magdalena Svanström tal till sina professorskollegor. 

De personer som deltog på ceremonin var: 

Professorer: 
Martin Andersson, teknisk ytkemi, institutionen för kemi och kemiteknik
Mohammad Asadzadeh, tillämpad matematik, institutionen för matematiska vetenskaper
Massimo Bongiorno, elkraftsystem, institutionen för elektroteknik. 
Per-Anders Carlsson, material och yt-vetenskap, institutionen för kemi och kemiteknik. 
Giuseppe Durisi, kommunikationssystem, institutionen för elektroteknik. 
Anders Ekberg, järnvägsmekanik, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. 
Christian Fager, mikrovågselektronik, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.
Morten Fjeld, människa-datorinteraktion, institutionen för data- och informationsteknik. 
Christian Forssén, fysik, institutionen för fysik. 
Alexandre Graell I Amat, kommunikationssystem, institutionen för Elektroteknik. 
Rüdiger Haas, rymdgeodesi och geodynamik, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. 
Hanna Härelind, teknisk ytkemi, institutionen för Kemi och kemiteknik. 
Björn Johansson, hållbar produktion, institutionen för industri- och materialvetenskap. 
Anna Karlsson-Bengtsson, molekylär medicin, institutionen för biologi och bioteknik
Ross D. King, artificiell intelligens, institutionen för biologi och bioteknik. 
Erik Kristiansson, biostatistik och bioinformatik, institutionen för matematiska vetenskaper. 
Floriana Lombardi, mesoskopisk supraledning, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.
Torbjörn Lundh, biomatematik, institutionen för matematiska vetenskaper. 
Tobias Mattisson, energiomvandling, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. 
Johan Mellqvist, mikrovågs- och optisk fjärranalys, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. 
Kasper Moth-Poulsen, nanomaterialkemi, institutionen för kemi och kemiteknik. 
Ola Nylander, bostadsarkitektur, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. 
Gregory Peters, kvantitativ hållbarhetsbedömning, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. 
Xiaobo Qu, transportteknik, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. 
Srdjan Sasic, flerfasströmning, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Magdalena Svanström, hållbarhetsstudier, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. 
Tommy Svensson, kommunikationssystem, institutionen för elektroteknik
Robin Teigland, digitalisering, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. 
Charlotte Wiberg, interaktionsdesign, institutionen för data- och informationsteknik
Marcus Wilhelmsson, fysikalisk kemi, institutionen för kemi och biokemi. 
Henk Wymeersch, kommunikationssystem, institutionen för elektroteknik 
Jian Yang, antennsystem, institutionen för elektroteknik.​

Konstnärliga professorer:
Cristiana Caira, vårdarkitektur, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Walter Unterrainer, arkitektur och ekonomi, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 

Adjungerade professorer:
Patrik Dammert, signalbehandling för Radartillämpningar, institutionen för elektroteknik.
Lars Ekberg, installationsteknik, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. 
Karin Frisk, materialmodelleringpulvermetallurgi, institutionen för industri- och materialvetenskap
Sten E. Gunnarsson, mikrovågselektronik, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Olof Hjortstam, högspänningsfysik, institutionen för elektroteknik
Jan Larsson, bostadsarkitektur, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Peter Linde, multifunktionella lätta teknologier, institutionen för industri- och materialvetenskap
Harald Merkel, elektromagnetisk systemdesign, institutionen för elektroteknik
Anders Silander, radartillämpningar, institutionen för elektroteknik

Gästprofessorer: 
Patricia Lago, mjukvaruteknik, institutionen för data- och informationsteknik. 
Michael Oevermann, förbränning och sprejer/ förbränning och framdrivningssystem, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.
Elisabeth Rachlew, fysik, institutionen för fysik 
Bengt-Göran Rosén, funktionella ytor.
Helle Wijk, omvårdnad, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Affillierade professorer:
Mark Birkinshaw, astronomi och astrofysik, institutionen för rymd- geo- och miljövetenskap. 
Hilary Bradburys, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. 
Paola Caselli, astronomi och astrofysik, institutionen för rymd-
geo- och miljövetenskap
Sotirios Grammatikos, infrastrukturfysik, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. 
Juliana Hsuan, Operations and Innovation Management, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. 
Tomas Kåberger, industriell energipolicy, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. 
Annika Rickne, miljösystemanalys, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. 
Dimitra Rigopoulou, astronomi och astrofysik, institutionen för rymd- geo- och miljövetenskap
Rosalind Williams, vetenskap, teknologi och samhälle. 

Professor of the practice: 
Hans Hederström, simulatorpedagogik, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Forskningsprofessorer: 
Valery Chernoray, experimentell strömningsmekanik, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Anne-Marie Tillman, miljösystemanalys, institutionen för teknikens ekonomi och organisation.
Lena Wosinska, optiska nätverk, institutionen för elektroteknik.
Christopher Zach, datorseende och maskininlärning, institutionen för elektroteknik. 

Sidansvarig Publicerad: fr 01 apr 2022.