Ökad jämställdhet gör Chalmers mer attraktivt

​De senaste åren har Chalmers trappat upp jämställdhetsarbetet och det ger redan resultat. I samband med 8 mars, internationella kvinnodagen, lyfter vi fram några viktiga satsningar och milstolpar. 
​​En nära dialog med det omgivande samhället är en bidragande faktor till att Chalmers ökat takten i jämställdhetsarbetet. Chalmers anses väl framme när det gäller industrisamverkan och högskolans industripartners är alla eniga, det behövs fler ingenjörer – av båda könen. 
– Chalmers har självklart arbetat med de här frågorna länge, men jag skulle vilja säga att vi verkligen växlat upp jämställdhetsabetet de senaste åren. Som teknisk högskola har vi stora utmaningar framför oss och det är därför vi behöver göra mycket på flera områden, säger Anna Dubois, Chalmers prorektor och vice VD som är ansvarig för jämställdhet i Chalmers ledningsgrupp. 

De senaste åren har Anna Dubois varit sammankallande för nätverket Fokus Jämställdhet, som fungerar som en samlingsplats för Chalmers olika jämställdhetssatsningar. 
– Vår uppgift är att följa, driva på, och framförallt samla de krafter som finns. Det stora jobbet görs av alla studenter och medarbetare som arbetar för ökad jämställdhet och kvalitet varje dag. 

Kvalité och jämställdhet går hand i hand 

Regeringen har satsat på jämställdhetsintegrering av myndigheter och högskolor under ett flertal år och ett av de områden som Chalmers mäts på är rekrytering. Chalmers har uppfyllt avtalet med staten om att ha anställt och befordrat minst 32 procent kvinnor som professorer och gästprofessorer mellan åren 2017–2019, nämligen 32,6 procent. Detta är en följd av att Chalmers arbetar strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning. 

Chalmers bedriver ett strukturerat utvecklingsarbete på rekryteringsområdet vilket i sin tur resulterat i bättre kvalité och jämställdhet. Det var i snitt 28 sökande per utlyst fakultetstjänst förra året. Chalmers når nu ut till många fler kvalificerade sökanden än tidigare. 
– Det är tydligt för oss att jämställd rekrytering främjas av att vi höjer ambitionsnivån i rekryteringsarbetet. Även internationaliseringen av Chalmers har en betydelse här – både som orsak och verkan till att vi blivit bättre. Vi har höga målsättningar på rekryteringsområdet, vilket vår tioåriga jämställdhetssatsning Genie också är ett exempel på, säger Anna Dubois.

Jämställdhet för ökad excellens

Jämställdhet för excellens (Genie) är en av Chalmers ägarstiftelses stora strategiska framtidssatsningar och är den största ekonomiska satsningen på jämställdhet inom den akademiska världen. Genies stora mål är att förändra system, processer och skapa en jämställd arbetsmiljö på Chalmers samt att uppnå jämn könsbalans inom fakulteten. För att nå dit krävs både fokus på rekryteringar och ett grundligt arbete med kulturförändringar.
– Det är viktigt att poängtera att Genie inte är en isolerad satsning, det är ett led i Chalmers kvalitetsdrivande arbete. Satsningar på ökad jämställdhet är en del i arbetet med att bli ett ännu mer attraktivt lärosäte, säger Anna Dubois.

Genie har under 2019 rivstartat och bland annat delat ut 23,4 miljoner kronor till olika jämställdhetsrelaterade projekt på Chalmers genom det så kallade Genie Open Call.
– Beviljade projekt återfinns vid alla institutioner på Chalmers och handlar om alltifrån genusaspekter på kurser inom grundutbildningen till ren naturvetenskaplig och teknisk forskning. Vi hoppas genomförandet av dessa projekt under de kommande åren kommer att stimulera till ökat fokus och medvetenhet kring jämställdhet, säger Pernilla Wittung-Stafshede, en av Genies ledare.

Ökade insikter om karriärmöjligheter 

Digitaliseringen och elektrifieringen som pågår genererar en stor samhällsomvälvning och en ökad efterfrågan på kreativ ingenjörskompetens. Chalmers vill få fler unga kvinnor att intressera sig för tekniska ämnen och öka förståelsen kring vilka karriärmöjligheter som finns med en utbildning inom bland annat automation, mekatronik, elektro-, data- eller informationsteknik. Därför finns Camp Vera, en helg för gymnasietjejer fylld med aktiviteter, workshoppar, föreläsningar och nätverkande. Camp Vera har nu genomförts två gånger, i mars 2019 och i februari 2020.
– Med Camp Vera vill vi få deltagarna att prova på tekniken, bli inspirerade och vi vill även ge dem en försmak av det studentliv som erbjuds på Chalmers, berättar Jörgen Blennow, utbildningsområdesledare för Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi.

Camp Vera har fått sitt namn efter Vera Sandberg, som var den första kvinnan i Sverige att bli ingenjör. Hon utexaminerades från Chalmers 1917 och står dessutom staty på campusområdet. Föreläsarna under Camp Vera-helgen utgörs av både studenter och kvinnliga förebilder från näringslivet. 
– Det stora intresse som företag och organisationer visar för att vilja vara med och bidra till Camp Vera bekräftar hur viktigt det är att fler kvinnor bidrar till teknikutvecklingen – det räcker inte bara med det manliga perspektivet, säger Jörgen Blennow. 

Camp Vera har redan gett positiva effekter på Chalmers ansökningsstatistik.
– Vad effekten av 2020 års event blev vet vi inte ännu, men eventet 2019 föll väldigt väl ut, till och med över förväntan! På civilingenjörsprogrammet i datateknik fördubblades antalet kvinnor som sökte till programmet i första hand. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik och civilingenjörsprogrammet i elektroteknik hade också en väldigt positiv utveckling. Fortfarande är andelen sökande kvinnor låg – men ökande. Vi ser med spänning fram till årets ansökningsomgång, säger Jörgen Blennow.

En annan satsning på breddad rekrytering görs på den nationella temadagen IGEday – Introduce a Girl to Engineering Day. Den 3 april öppnar Chalmers likt många andra verksamheter upp portarna för att visa prov på olika spännande teknikområden. På årets IGEday invigningstalar dessutom företrädare för det nystartade studentinitiativet Chalmers Women's Association​.

Krafttag mot sexism 

Att verka för en studie- och arbetsmiljö fri från trakasserier är ett ständigt pågående arbete och är en fråga där Chalmers studentkår och högskolan har ett tätt samarbete. Projektet Chalmers mot sexism har varit ett delprojekt inom ramen för Fokus jämställdhet, men inom kort övergår arbetet i den ordinarie verksamhetsdriften. 
– #MeToo visade att det fanns mer under ytan än vad som tidigare kommit till vår kännedom och att vi behövde utveckla vårt strukturerade arbete med dessa frågor. Tillsammans med kåren initierade vi då Chalmers mot sexism, säger Anna Dubois.

Inom ramen för projektet har olika utbildningsinsatser genomförts och informationsmaterial har tagits fram, bland annat en handbok för ökad trygghet som delas ut till alla nyantagna studenter. Den digitala anmälningsplattformen Trygg på Chalmers​​ har gjort det ännu enklare för studenter och anställda att rapportera upplevda eller bevittnade trakasserier.

Dennis Norman, ordförande Chalmers studentkår, upplever att den gemensamma kraftsamlingen kring jämställdhet nu lett till att fler studentinitiativ tas i frågan. 
– Drivet från studenterna är extremt stort i de här frågorna och deras samarbete och engagemang är imponerande, menar Dennis Norman.

Det finns nu lokala jämlikhetskommittéer på snart alla sektioner. Tillsammans med Kårens centrala Jämlikhetskommitté, JämK, har de startat den så kallade Jämlikhetsveckan.

Under Jämlikhetsveckan anordnas bland annat panelsamtal och kurser för studenterna. Men aktiviteter sker året om för och av både studenter, administrativ personal och forskare. Det arrangeras utbildningstillfällen, seminarier och det startas informella nätverk för både kvinnliga professorer och studenter.
– Det händer mycket på Chalmers nu. Jag ser fram emot att följa vad som kommer ur alla de initiativ som tas. Det tar tid med kulturförändringar men arbetet för ökad jämställdhet sker inte i ett vakuum, det är en samhällsförändring som pågår överallt, säger Anna Dubois.
 

Text: Julia JanssonSidansvarig Publicerad: sö 08 mar 2020.