Mobility Engineering at Chalmers
​Det nya masterprogrammet Mobility engineering startar hösten 2021 på Chalmers.​​​​

Nytt masterprogram för framtidens transporter

Självkörande, uppkopplade fordon som ständigt kommunicerar med varandra blir snart verklighet. Dessutom ökar behovet av att hitta alternativa bränslekällor och minska utsläpp för att nå klimatmålen. Som ett led i detta startar Chalmers nu ett masterprogram som ska rusta framtidens ingenjörer för transportindustrins kommande omställning.  
​​Det nya masterprogrammet Mobility engineering som​ startar hösten 2021 på Chalmers kommer att bestå av fyra olika profiler där man kan välja vilket fält man vill specialisera sig inom. Det handlar om vägfordonsteknik, järnvägsteknik, flygplansteknik och marin teknik. 
– Många av utmaningarna i de olika branscherna är samma. Det kan handla om allt från självkörande fordon till optimering eller elektrifiering, säger Erik Hulthén som är programansvarig för Maskinteknik och har varit en drivande i arbetet med det nya masterprogrammet. 

Ersätter två tidigare program

Mobility engineering ges helt på engelska och kommer att ersätta de två tidigare masterprogrammen Automotive engineering och Naval Architecture and Ocean engineering på Chalmers vars profiler vävs in i det nya programmet.  
–Vi behöver blicka framåt för att våra nuvarande studenter skall ha med sig relevant kunskap och färdigheter som behövs om tre, tio och 20 års tid. Det nya programmet är självklart utformat efter vad vi vet om framtiden nu, men det blir också mer dynamiskt så att vi kan fortsätta vara relevanta, säger Erik Hulthén.

Efterfrågan på den nya sortens kompentens som ska utbildas i programmet kommer direkt från transportbranschen. Chalmers arbetar kontinuerligt nära industrin för att utveckla sina utbildningar och olika branschföreträdare är inblandade i den processen. I just det här fallet har Volvo Cars, GKN Aerospace och Trafikverket varit med och tyckt till inför starten av utbildningen. 
– Bilindustrin är nu på väg i en helt ny riktning än tidigare. Digitalisering, elektrifiering, uppkoppling samt nya affärsmodeller är här inom kort. Endast aktörerna som lyckas ställa om snabbt och anpassa sig till denna förändring kommer att lyckas, säger Kristian Abel, chef för Komplettvagnsutveckling på Volvo Cars. 

– Självkörande fordon som inte ägs av de som brukar dem väntas komma starkt inom bildindustrin. Då blir det inte bara självkörning och framdriften som man behöver jobba med utan också fordonet som system, en flotta av fordon helt enkelt. Och även då finns det massor av likheter mellan bilar, fartyg, tåg och flyg, menar Erik Hulthén. 

Systemväxling till nya lösningar

Sjöfartens stora utmaning är den förväntade tillväxten av transporter med krav på minskade koldioxidutsläpp. Detta leder oundvikligen till en omställning till nya alternativa bränslen med tillhörande maskinsystem och produktion av bränslen. När det gäller flygplansteknik måste utsläppen på sikt minska även där. Det kan bli aktuellt med elektriska flyg för kortare sträckor och autonoma flyg tycks också vara på gång.
– Kortsiktigt handlar utvecklingen om att förbättra dagens teknik men på lång sikt är det en systemväxling till helt nya lösningar som krävs för att uppnå klimatmålen, säger Rebecka Karrin, teknisk doktor på GKN Aerospace. 

För att skapa ett hållbart samhälle ökar förväntningarna på järnvägen att kunna bidra med effektivare och ökade transporter. Detta i sin tur kräver fler tåg på spåren samt snabbare, tyngre och längre tåg. 
Utvecklingen inom järnvägsteknik går därför bland annat mot bättre kapacitetsutnyttjande, självkörande tåg, automatkoppel för godståg, smartare underhåll och kostnadseffektivare tekniska lösningar.
– Det sker ett generationsskifte nu och det finns stor efterfrågan på kompetens inom järnvägssektorn. Signalsystem, kommunikationssystem och ökad grad av digitalisering är framtiden för att kunna köra tåg närmare varandra och därmed utnyttja järnvägen mer, men också för att järnvägen ska fungera som en del i hela transportsystemet, säger Ingemar Frej, senior rådgivare på Trafikverket. 

Text: Vedrana Sivac


Sidansvarig Publicerad: må 19 okt 2020.