​De tar hand om forskningsplattformen på Chalmers: Hans Theliander, föreståndare för Wallenberg Wood Science Center på Chalmers; Anna Bergstrand, koordinator för utvecklingsarbetet inom nya material från skogsråvara; Lisbeth Olsson, sitter i styrgruppen för den nationella forskningsplattformen; Aleksandar Matic, styrkeområdesledare Material och ledare för Formax på Chalmers.
​Bild: Anna-Lena Lundqvist

Ny nationell forskningsplattform för skogen

Chalmers och Kungliga tekniska högskolan kommer att bygga upp en ny nationell forskningsplattform med finansiering från landets ledande skogsbolag och med stöd från staten.
– Det är verkligen jätteroligt, säger Lisbeth Olsson, professor och avdelningschef för Industriell bioteknik på Chalmers. Vi vill ju alla vara med och driva utvecklingen mot en hållbar bioekonomi.
​Grundtanken bakom satsningen är att den avancerade forskningen om exempelvis nya material med utgångspunkt i skogsråvara måste öka för att möta samhällets hållbarhetsutmaningar.

– Vi har redan en tradition av forskning på orådet, men med en så här fokuserad satsning kommer troligen ännu bättre möjligheter för yngre forskare att komma in i ett större nationellt sammanhang med en bred infrastruktur till sitt förfogande, säger Lisbeth Olsson.

Investeringen beräknas omfatta mellan 250 och 300 miljoner kronor årligen, varav en stor del kommer från industrin, och tanken är att närmare 300 unga forskare genom spetskompetens och forskningsverktyg ska ges optimala förutsättningar att leverera ny kunskap och ny teknologi till skogsindustrin och utveckla området vidare.

– Det blir en tvärvetenskaplig mötesplats mellan olika discipliner och med ett starkt inslag av grundforskning. Samtidigt en mötesplats mellan akademin och industrin, tanken är ju att projektet ska öppnas för fler forskningsinstitutioner och finansiärer från olika industrisektorer när det kommer igång och det blir ett sätt att förnya skogsindustrin.

Forskningsplattformen kommer att utgå från det befintliga Wallenberg Wood Science Center, ett gemensamt forskningscenter vid KTH och Chalmers, som redan i dag är ledande inom området. Den kommer också vara knuten till forsknings- och utvecklingsmiljön Formax vid den nationella forskningsanläggningen Max IV i Lund., något som regeringen redan satsat på genom samverkansprogrammet.

– Nya material som lägger grunden för hållbar utveckling är ju ett av fokusområdena för Chalmers styrkeområde Materialvetenskap och den nationella forskningsplattformen går helt i linje med det och ger extra skjuts åt satsningen inte minst med närvaro på Formax, säger Lisbeth Olsson.

Fotnot:
Detaljer kring plattformen offentliggjordes i en debattartikel i Ny Teknik 2016-10-19
Mer information finns på Wallenberg Wood Science Center

Sidansvarig Publicerad: to 20 okt 2016.