Dekorativ bild.

Nordic Five Tech ber EU att budgetera för forskning

Nordic Five Tech är en strategisk allians som består av de fem främsta tekniska lärosätena i Norden. Alliansen, som består av Aalto (Finland), Chalmers (Sverige), DTU Danmark), KTH (Sverige) och NTNU (Norge), har författat ett gemensamt ställningstagande avseende tonvikten som läggs på forskning och innovation i EU:s nya förslag på flerårig budgetram. I ställningstagandet efterfrågar allianslärosätena en Horizon Europe-budget som stödjer Europas hållbara framtid genom att ge ett omfattande stöd till grundläggande- och tillämpad forskning och innovation.​


Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.