Chalmersstudenter i trappa. Foto Johan Bodell

Nationell AI-satsning på utbildning

​Nu lanseras ett nationellt kunskapslyft inom artificiell intelligens (AI) som ska stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Chalmers får i uppdrag att koordinera satsningen som omfattar sju svenska lärosäten.

Regeringen har beslutat om en särskild satsning på högskoleutbildning inom AI. Totalt 40 miljoner kronor för åren 2018-2019 ska möta arbetsmarknadens behov av omställning och fördjupade kunskaper på området AI. Chalmers får i uppdrag att samordna initiativet, som också involverar Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Fler lärosäten ska kunna ansluta efterhand.

– AI kommer att påverka snart sagt alla delar av samhället och vi har stora forskningssatsningar som behöver kompletteras med utbildningssatsningar. Chalmers lyfte frågan till regeringen, tillsammans med de andra lärosätena, och den dialog som varit har landat i dagens satsning där sju lärosäten tillsammans tar ansvar för att snabbt få igång fort- och vidareutbildning, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Chalmers deltar i flera stora AI-initiativ som tillsammans lägger en stark grund för forskning och utbildning inom AI, däribland miljardsatsningen Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program och den nyligen annonserade nya AI-arenan på Lindholmen i Göteborg.
 
Den 20 juni arrangerar Chalmers ett seminarium där flera pågående och planerade initiativ inom AI presenteras >

Sidansvarig Publicerad: on 23 jan 2019.