Sara Rogerson och Vendela Santén
​Sara Rogerson och Vendela Santén.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Bättre logistik främjar hållbarhet – lär dig hur i Chalmers nya moocar

​Logistik och flöden återfinns i så gott som alla typer av verksamheter – från transportsektorn till akutmottagningar och restauranger. I Chalmers moocar Supply Chain Management and Logistics lär sig deltagarna grunderna i hur man designar bra och effektiva system – som sparar tid, pengar och energi.
​Oavsett vad du jobbar med – vård, produktion, handel, kommunikation, transport eller forskning – så hänger verksamheten samman med hjälp av logistiska flöden. Dessa kan, som så mycket annat i livet, fungera mer eller mindre effektivt. De kan också ta olika aspekter i beaktning, och beroende på hur flödena anpassas så kan olika typer av vinster göras.
Ta transporter till exempel: varje dag utförs ofantliga mängder godstransporter i Sverige och internationellt. Det är i allas intresse att dessa ska gå fort och smidigt – men samtidigt orsakar transportsektorn skadliga utsläpp som måste minskas.
– Idag går uppskattningsvis 23 procent av lastbilarna på svenska vägar tomma, och många utöver det är inte mer än halvfulla. Vi fraktar runt tomma utrymmen som skulle kunna utnyttjas genom bättre planering. Kan man minska andelen med bara några få procent innebär det ändå färre bilar totalt, och varje sådan besparing är positiv, säger Vendela Santén.

Viktiga pusselbitar i ett hållbart transportsystem

Vendela Santén och Sara Rogerson utgör något av en dynamisk duo på chalmersinstitutionen Teknikens ekonomi och organisation. De började som doktorander på samma dag i början av 2009, har ingått i flera gemensamma forskningssamarbeten, och är nu båda två i färd med att disputera inom loppet av några veckor från varandra. Båda har, på lite olika sätt, fokuserat på området fyllnadsgrad i sin forskning, och det är detta som deras avsnitt av moocen Supply Chain Management handlar om.
– Fyllnadsgrad är en jätteviktig pusselbit för att nå en hållbar transportsektor. Det handlar om utnyttja utrymmet i lastbilen, på varje pall, i varje låda så bra som möjligt. Här är en viktig faktor transportplaneringen, där exempelvis ojämna flöden och en variation i volym mellan olika dagar eller veckor gör det mer utmanande för företag att nå en hög fyllnadsgrad, säger Vendela Santén.
– Vi har samlat vår data genom att analysera hela kedjan i en rad olika företag – de nämns inte vid namn i moocen, men exemplen som används är baserade på riktiga verksamheter, säger Sara Rogerson.
 
Både Vendela Santén och Sara Rogerson ser moocarna som ett bra sätt att nå ut till fler med sina forskningsresultat. Eftersom ämnet går att applicera på en majoritet av alla branscher blir målgruppen bred och varierad.
– Det ska bli kul att följa hur stort intresset blir för moocarna. Vi har jobbat hårt för att få in essensen av det vi gör i ett kort format som kan tilltala många, och hoppas att deltagarna verkligen får tänka till under kurserna – och att intresset kan sprida sig genom dem som ringar på vattnet, säger Sara Rogerson.Anpassad till global publik

Ledare för moocarna i Supply Chain Management and Logistics heter Per Olof Arnäs och Ola Hultkrantz, universitetslektorer på Teknikens ekonomi och organisation och lärare i logistik på Chalmers. De har bjudit in och samarbetat med en rad forskare och experter inom logistik för att få med bredden i ämnet.
– Första moocen fungerar som en ”career booster” för professionella som vill få bättre förståelse för flöden i sitt fält. Det är en grundkurs anpassad till en global publik. Deltagarna får med sig byggstenar för hur man tänker när man designar system, säger Per Olof Arnäs.
 
Han lyfter också att kurserna kommer att användas som undervisningsmaterial på Chalmers.
– Vi kommer rekommendera dem till inkommande mastersstudenter från hela världen som ska läsa logistik hos oss. Det kommer att finnas möjlighet för dem att delta i moocarna under sommaren innan terminsstart. Dessutom kommer materialet som vi producerat i form av exempelvis filmer att användas för att göra våra campuskurser ännu bättre, säger Per Olof Arnäs.

Fakta

En mooc (Massive Open Online Course) är en kurs som ges via en plattform på nätet i form av inspelade lektioner, kurstexter att studera samt uppgifter och test som deltagarna utför under kursens gång. Moocarna är tillgängliga för alla med en dator, smartphone eller surfplatta samt en internetuppkoppling. Supply Chain Management and Logistics ges i två separata delar: System Design med start den 14 november 2016, och Master Control med start i januari 2017.
 
Läs mer om moocarna från ChalmersX och anmäl dig här

Text: Carolina Svensson
Bild: Anna-Lena Lundqvist

Sidansvarig Publicerad: on 04 jan 2017.