Per Stenström leder Chalmers mooc Computer System Design
​Professor Per Stenström leder Chalmers mooc Computer System Design.
Bild: Anna-Lena Lundqvist

Koda rätt och rädda batteriet med Chalmers mooc om datorarkitektur

​Bättre kod kan minska energiförbrukningen i datorer och mobiltelefoner – men hur? Och varför är det viktigt? Professor Per Stenström leder två nya moocar från Chalmers digitala campus ChalmersX där nyfikna kan lära sig skriva snabbare program som sparar på batterierna och gör datahallar mer miljövänliga.
​Våra smarta telefoner, surfplattor och datorer är fyllda med program och funktioner som gör vår vardag lättare. Det märks sällan tydligare än när batteriet tar slut i ett kritiskt läge och du plötsligt inte kommer åt bank-appen, kartan eller kameran längre. En mindre smidig aspekt av alla dessa tekniska under är nämligen deras förhållandevis stora energiförbrukning, som eskalerat i takt med de tekniska landvinningarna. Men det finns hopp! I den första av två nya moocar på ChalmersX lär Per Stenström, professor i datorteknik, deltagarna hur en kodar effektivare – och på så sätt både utnyttjar dagens datorers prestanda bättre och sparar energi.
– Kursen vänder sig till alla med grundläggande programmeringskunskaper som vill förstå och lära sig hur man kan förbättra program för att göra dem snabbare och mer energieffektiva. Viss förkunskap krävs, men man måste inte vara expert. Den funkar även för exempelvis gymnasieelever som läst  programmering. Vi tar det ända från datorkonstruktionens grunder, som hur lång tid det tar datorn att utföra en enkel addition.
 

Samspel mellan mjukvara och hårdvara

Det viktigaste budskapet som Per Stenström hoppas att deltagarna tar med sig från moocarna är att datorarkitektur inte handlar om antingen hårdvara eller mjukvara – utan om båda. Ett datorsystem får sina egenskaper av att de två delarna samverkar.

– Alla aspekter måste räknas in för att resultatet ska bli bra. Precis som när du bygger en bro och måste ta både hållfastheten i materialet och naturlagarnas påverkan i beaktning, så måste du koda på ett sätt som balanserar programmet gentemot den tänkta hårdvarans förutsättningar och prestanda.
 
Per Stenström är i grunden civilingenjör i elektroteknik. Hans intresse för datorer formades vid Lunds Universitet, där han som pionjär började bygga upp ämnet datorteknik. 1995 sökte han sig till Chalmers och blev professor.
– Jag började bygga egna datorer hemma tidigt, och har alltid tyckt att ämnet är magiskt intressant! Min forskning handlar främst om att hitta nya principer inom datorkonstruktion, för att få datorn att räkna snabbare. Parallellt är jag intresserad av innovation. Det bästa sättet att dra nytta av forskningsresultaten är via företag. Därför har jag varit involverad i flera start-ups och inkubatorer.
 

Positiv till nya pedagogiska metoder och verktyg

Bredvid sin egen forskning och handledarskapet för ett gäng doktorander på Chalmers så undervisar Per Stenström minst en kurs i datorteknik varje läsår.
– Egentligen har jag tillräckligt att göra ändå, men jag vill verkligen inte släppa undervisningen – det är för roligt. Därför känns mooc-projeket extra kul, och som en riktig utmaning.
 
På senare tid har Per Stenström använt sig av den pedagogiska metoden som kallas ”flipped classroom”, där föreläsningar spelas in och schemalagd tid används interaktivt mellan lärare och studenter. En metod som påminner om mooc-upplägget.
– Det blir intressant att se hur utbytet med deltagarna kommer bli när de är såpass många, från hela världen, och man inte möts ansikte mot ansikte utan genom datorn.
 

Fakta

En mooc (Massive Open Online Course) är en kurs som ges via en plattform på nätet i form av inspelade lektioner, kurstexter att studera samt uppgifter och test som deltagarna utför under kursens gång. Kursen är gratis och öppen för alla som har tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta samt en internetuppkoppling. Computer System Design ges i två separata delar: Improving Energy Efficency and Performance med start den 1 november 2016 och Advanced Concepts of Modern Microprocessors med start den 4 januari 2017.
 
 
Text: Carolina Svensson
Bild: Anna-Lena Lundqvist

Sidansvarig Publicerad: ti 25 okt 2016.