Mobilitet som tjänst testas på Campus Johanneberg

Från och med hösten 2020 kan anställda på Chalmers och andra företag etablerade på campus Johanneberg i Göteborg få testa ett nytt mobilitetskoncept. Tjänsten EC2B, som genom en app tillgängliggör såväl kollektivtrafikresor som bokning av lånecyklar och hyrbilar ska nu vidareutvecklas för att gälla även tjänsteresor.
Att samnyttja fordon i syfte att minska klimatpåverkan och bättre utnyttja centralt belägen mark som idag används som parkeringsplatser är en växande trend som stadsplanerare i hela Europa jobbar med att utveckla. I Göteborg testas bland annat konceptet EC2B som framgångsrikt etablerats i nybyggda bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden, inom ramen för EU-projektet IRIS Smart Cities. Med projektet MoJo ska tjänsten utvecklas ytterligare.
 Erfarenheterna från Brf Viva visar på nöjda användare, ett kraftigt reducerat bilägande och en stor användning av de gemensamma fordonen. Vi hoppas att vårt koncept ska upplevas som ett smidigt sätt för de anställda att slippa använda sina privata fossil-drivna bilar i tjänsten. Vi planerar också att bygga in administrativa funktioner som hanterar till exempel reseräkningar direkt i appen, säger Björn Wendle, VD för EC2B Mobility. 

"Mobilitetshubbar" på campus
Målet är att under ett och ett halvt års tid demonstrera konceptet i nära samarbete med tjänsteleverantörer, fastighetsägare och arbetsgivare. I en första fas ska mellan 300 och 500 användare få tillgång till tjänsten som kommer att innefatta fysiska resurser som elbilar och elcyklar samlade på ett antal så kallade mobilitetshubbar runt om på campus. I projektet ingår också att förbereda för en möjlig kommersiell upphandling av en gemensam mobilitetstjänst i området efter projektettidens slut.

– Vi har genom IRIS-projektet och implementeringen i Brf Viva i närheten av campus Johanneberg både erfarenheter och ett upparbetat nätverk som kommer väl till pass i MoJo-projektet och gör att vi kan utnyttja den relativt korta projekttiden effektivt, säger Per Sunnergren, projektledare på Johanneberg Science Park.

Behov av testpiloter
Trots att digitaliseringen gör det relativt enkelt att sammanföra olika mobilitetstjänster i en app så finns många andra nötter att knäcka när det gäller att etablera nya koncept inom vad som brukar kallas Mobilitet som Tjänst. Därför finns ett behov av piloter, tester och demonstrationer för att kunna utveckla bärkraftiga affärsmodeller och kundnära erbjudanden.

– Det handlar om att få till fungerande affärsmodeller och nära samverkan mellan aktörer som är vana vid att konkurrera om resenärerna. Här kommer dessutom beställarna från en rad olika organisationer, som Chalmers, fastighetsägare och företag som verkar på området, och de behöver också samordnas för att möjliggöra en framtida lösning som gagnar alla, säger Hasse Alfredson, vice chef Chalmers verksamhetsstöd.

Fakta/Mojo
Projektet MoJo är ett samarbete mellan EC2B, Chalmers, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, HSB, Johanneberg Science Park och Smart Resenär i Sverige. Projektet koordineras av EC2B och pågår från november 2019 till september 2021. Energimyndigheten​ finansierar med drygt 1,6 miljoner kronor. Mer information om tidplan och tillvägagångssätt för deltagande kommer under våren 2020.

Text: Karin Weijdegård

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.