Miljonregn till energiforskning
​Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Som en del i att kunna genomföra omställningen delar Energimyndigheten ut 600 miljoner kronor till elva olika kompetenscentrum för hållbara energisystem. Chalmers står bakom mer än hälften av de centrum som nu beviljats anslag.​​ Illustration: Carina Schultz.
​​

Miljonregn till energiforskning

När Energimyndigheten delar ut 600 miljoner kronor till elva olika kompetenscentrum för hållbara energisystem står Chalmers bakom fler än hälften av de centrum som beviljas anslag. Centrumen ska bygga kunskap och kompetens som accelererar omställningen bort från fossilsamhället och stärker Sveriges konkurrenskraft.
Bidragen går till ett brett spektrum av energiforskning: biogas, elektromobilitet, el-energilagring och balansering, vätgas, hållbar vattenkraft, kärnteknik, hållbara turbinbränslen, lövskog, resilienta energisystem, katalys och sol-el. Förutom energikopplingen berörs även forskare på informations- och kommunikationsteknologi.

Stort intresse för samverkan

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Som en del i att kunna genomföra omställningen utlyste Energimyndigheten under 2020 och 2021 forskningsmedel för att finansiera de bästa kompetenscentrumbildningarna i Sverige inom energiområdet. Syftet var att hitta kompetenscentrum som kan skapa en långsiktig samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi, och att bedriva högkvalitativ och behovsdriven forskning. Intresset för utlysningen var stort och lockade 29 ansökningar som efter granskning och bedömning resulterade i elva centrum som delar på 600 miljoner kronor i anslag. Av de som beviljades anslag stod Chalmers som huvudsökande bakom fyra, och som medsökande till två. De direkta anslagen till Chalmers uppgår till sammanlagt 239 355 500 kronor.

Gemensam och långsiktig satsning

Kompetenscentrumen är långsiktiga satsningar där behovsdriven forskning kommer att bedrivas om såväl elsystem och bioenergi som transporter, industriella processer och energisystem. De omfattar fem år i en första etapp, med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år. 
Centrumen är också en gemensam satsning där Energimyndighetens stöd på totalt närmare 600 miljoner kronor växlas upp av motsvarande tredjedelar från lärosäten och forskningsinstitut respektive näringsliv och offentliga organisationer. Sammantaget innebär kompetenscentrumsatsningen att cirka 150 doktorander och juniora forskare utbildas i aktuella frågor samtidigt som närmare 230 företag och andra organisationer får kunskaps- och kompetenslyft.
 

De centrum som leds av Chalmers är:

Svenskt elektromobilitetscentrum 
Beviljat stöd: 92 250 000 kronor
Koordinator: Linda Olofsson

Svenskt centrum för el-energilagring och balansering 
Beviljat stöd: 54 230 500 kronor
Koordinator: Massimo Bongiorno

Teknologier och innovationer för en framtida hållbar vätgasekonomi 
Beviljat belopp: 53 875 000 kronor

Kompetenscentrum katalys 
Beviljat belopp: 39 000 000 kronor
Koordinator: Magnus Skoglundh​Sidansvarig Publicerad: fr 03 jun 2022.