Martin Nilsson Jacobi ny vd på Chalmersstiftelsen
Martin Nilsson Jacobi är professor vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap och fram till den 30 juni 2020 ordförande i Chalmers fakultetsråd. Den 1 aug 2020 tillträder han som ny vd för Chalmersstiftelsen.​​
Foto: Johan Bodell​

Martin Nilsson Jacobi ny vd på Chalmersstiftelsen

Martin Nilsson Jacobi utses till ny vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Han tillträder den 1 augusti 2020. 

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har som en del i arbetet att nå en ekonomi i balans beslutat att effektivisera rollfördelningen mellan Chalmersstiftelsen och Chalmers tekniska högskola. Som en följd har beslut fattats att reducera antalet anställda inom kansliet och att tillföra ytterligare kompetens genom rekrytering av ny vd. 

Syftet är att bemanna kansliet med kompletterande kompetenser för att på ett effektivt sätt stödja högskolan och övriga verksamheter inom koncernen. I denna förändring har sex av nio anställda lämnat stiftelsen. Nuvarande vd, Fredrik Sanell, får uppdraget att hantera investeringsverksamheten och bistå i det strategiska utvecklingsarbetet i Chalmerskoncernen.

Till ny vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola utses Martin Nilsson Jacobi som är professor vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap och fram till den 30 juni 2020 ordförande i Chalmers fakultetsråd. Förändringen träder i kraft den 1 augusti, 2020.  

– Martin kommer tillsammans med Fredrik och övrig personal på kansliet att bilda en kompetent och slagkraftig organisation som skall stödja Chalmers framtida utveckling, säger Christel Armstrong Darvik, tillförordnad ordförande för Chalmersstiftelsen. 

Förändringarna skapar goda förutsättningar för Chalmers att i ännu högre grad dra nytta av sin ställning som stiftelsehögskola under en period med ett antal stora utmaningar att hantera, enligt Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.

– Jag välkomnar Martin i hans nya roll och ser ett stort värde i att vi nu förstärker den akademiska erfarenheten också i vår ägarstiftelse, säger Stefan Bengtsson.


Sidansvarig Publicerad: ti 23 jun 2020.