Marinteknik, växter och dricksvatten i fokus för 2019 års hedersdoktorer

Tre forskare utses till hedersdoktorer på Chalmers 2019. Atilla Incecik hedras för sin pionjärinsats inom maritim miljöforskning. Tomoko M Nakanishi för sin interdisciplinära forskning om växters fysiologi och att hon utvecklat banbrytande nya avbildningsmetoder. Olof Bergstedt för sina forskningsinsatser som dricksvattenexpert där han bidragit till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Atilla Incecik 

Atilla Incecik är professor vid Department of Naval Architecture and Ocean Engineering vid University of Strathclyde, Glasgow. Han är ledande forskare inom marin teknik och har tidigare varit verksam vid Newcastle University som innehavare av the Lloyd’s Register Chair of Offshore Engineering. Atilla Incecik har under ett antal år varit medlem av Lighthouse Scientific Advisory Board och där konstruktivt bidragit till utvecklingen av forskning inom hållbar sjöfart.

Atilla Incecik utses till hedersdoktor för sin pionjärinsats tillsammans med chalmersforskare inom sjöfartsrelaterad miljöforskning.

Atilla Incecik har en lång forskarerfarenhet inom traditionellt skeppsbyggande och offshorekonstruktion. När sjöfarten kring 2005 började uppmärksamma miljöfrågor efter rapporter om tiotusentals för tidiga dödsfall orsakade av utsläpp från fartyg, samtidigt som kravet från omvärlden att minska CO2-utsläpp ökade, vidgades hans forskningsområde till emissionsminskning och energieffektivisering. På Chalmers hade samtidigt forskargruppen maritim miljövetenskap etablerats. Samarbetet mellan grupperna gav tillgång till kompletterande nätverk, insyn i nationella forskningsprojekt, kontakt genom utbyte av forskarstuderande, deltagande i seminarier och workshops, samt ett antal forskningsansökningar. 

Tomoko M. Nakanishi 

Tomoko M. Nakanishi är professor vid Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Laboratory of Radio-Plant Physiology, The University of Tokyo, Japan. Hon är därtill Vice President of The Engineering Academy of Japan och President of The Japan Society of Nuclear and Radiochemical Sciences. Professor Nakanishis forskargrupp är världsledande inom radioisotop-baserade avbildningsmetoder för växters upptagning och omsättning av vatten och grundämnen. Forskningsresultaten öppnar nya möjligheter till resurssnål och uthållig kultivering av grödor men även för förståelse av växters hantering av radioaktiva ämnen.

Tomoko M. Nakanishi utses till hedersdoktor vid Chalmers för sin framstående tvärvetenskapliga forskning rörande växters fysiologi, för utveckling av banbrytande nya avbildningsmetoder för detta ändamål, samt för kartläggning av Fukushimaolyckans jordbruks- och miljömässiga konsekvenser och för planering av saneringsarbetet i de drabbade områdena.

Tomoko M. Nakanishi har aktiva och omfattande kontakter och forskningssamarbete med forskare vid Chalmers och även Göteborgs universitet. Hon har flera gånger besökt Chalmers och även varit värd när chalmersforskare gästat henne. Hon blev invald som utländsk ledamot i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 2015 och i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, KVVS, 2017.

Olof Bergstedt

Olof Bergstedt har en civilingenjörsexamen från Chalmers och är numera adjungerad professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Han är även dricksvattenspecialist vid Kretslopp och vatten i Göteborg. Bergstedts forskning har bestått i att utveckla och förbättra dricksvattenberedningen i vattenverk och därmed även människors hälsa. Han har också bistått nationella vattenkatastrofgruppen Vaka vid vattenkriser i Sverige. Bergstedt har belönats med flera utmärkelser från branschen och samhället där man särskilt bör nämna utmärkelsen The Pumphandle Award 2008 av John Snow Society Scandinavia, där han prisades för sin forskning som bidragit till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Olof Bergstedt utses till hedersdoktor för sin betydande forskargärning inom området tillämpad dricksvattenteknik där han varit central genom att bidra med sin dricksvattenexpertis och stärka samarbetet mellan dricksvattenforskare vid Chalmers och vattenproducenter i Sverige och Norden. 

Olof Bergstedt tog sin civilingenjörsexamen 1987 och har sedan dess hållit kontakt med Chalmers och bidragit i många nationella och internationella forskningsprojekt, främst genom sitt engagemang i forskningscentrumet Dricks vid Chalmers.

Trion tar emot sina utmärkelser under Chalmers doktorspromotion i Konserthuset i Göteborg den 18 maj 2019.


Sidansvarig Publicerad: on 27 nov 2019.