Chalmersportalen

Många projekt från Chalmers på 100-listan 2021

​Antibiotikaresistens, diagnostik av infektionssjukdomar, batteriteknik och tekniker för att studera RNA-läkemedel och -vaccin. Det är några av de 11 Chalmersprojekt som är utvalda att vara med på den 100-lista som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, just presenterat. 
​Listan består av utvalda forskningsprojekt med affärspotential från Sveriges lärosäten – i år på temat hållbar krisberedskap. De utvalda forskarna bidrar med aktuella forskningsprojekt som har potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Forskarna får genom sitt deltagande på listan bland annat möjligheter till ökad näringslivssamverkan.
– Det är glädjande att vi även i år är väl representerade på 100-listan. Chalmers har en lång tradition av nyttiggörande och innovation, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.  För oss är det naturligt att forskningen också ska ge avtryck i samhället och komma till nytta.

De utvalda Chalmersprojekten 2021

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Claudio Nägeli & Abolfazl Farahani, SINOM: A platform for strategic maintenance and renovation planning of housing portfolios

Läs mer:

Deras forskning bidrar till hållbar krisberedskap

Data- och informationsteknik

Alejandro Russo, DPella
Magnus Almgren Cybersäkerhet för samhällsviktig infrastruktur

Läs mer:

Två projekt från data och informationsteknik på IVAs 100-lista

Industri- och materialvetenskap

Helena StrömbergDesign för en energiresilient vardag

Läs mer:

Design för en energiresilient vardag

Fysik

Patrik JohanssonCARBAT - CAlcium Rechargeable Battery Technology

Läs mer:

Nästa generations batterier ger IVA-placering

Kemi

Martin Andersson, Material för att bekämpa antibiotikaresistens

Romain Bordes, Vividye: Hållbar och reversibel färgning av textilier

Läs mer:

Innovationer för global hälsa och hållbara textilier på IVA:s 100 lista


Kemi och biologi

Marcus Wilhelmsson  och Elin Esbjörner, Naturlik fluorescensmärkning av mRNA - tekniker för att studera RNA-läkemedel och -vaccin

Läs mer:

Innovationer för global hälsa och hållbara textilier på IVA:s 100 lista

Mikroteknologi och nanovetenskap

Dag Winkler, Videm - snabb och säker diagnostik av infektionssjukdomar.

Läs mer:

Snabb och säker diagnostik av infektionssjukdomar på årets IVA-lista

Teknikens ekonomi och organisation

Anders Nordelöf, Livscykelanalys och cirkularitet för elektriska fordon - batterier, elmotorer och elektronik.

Läs mer:
Bidrar till EU:s arbete för elektrifiering av transportsektorn
Elbilen ett långsiktigt bra miljöval
Elbilen görs mer miljövänlig med hjälp av livscykelanalys


Chalmersalumner


Från Arkitektur och sammhällsbyggnadsteknik

Tommie Månsson Kylskåp för att balansera elnätet
Läs mer:

Kylskåp för att balansera elnätet100-listan är en del av IVA-projektet Research2Business, R2B.  Listan  presenterar utvalda forskningsprojekt som bedöms ha potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta. Listan speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges lärosäten inom ett angivet område
Hela listan finns på www.iva.se

.Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.