Leo och Hedfors får Chalmersmedaljen 2014

Dorothy Leo och Bo Hedfors får Chalmersmedaljen 2014 för sina insatser för att främja högskolans utveckling och verksamhet. ”Med en kombination av energi, värdefull internationell erfarenhet och omsorg om Chalmers studenter har de på ett personligt och omsorgsfullt sätt bidragit till både studenternas utveckling och ett mer attraktivt Chalmers”, skriver högskolestyrelsen i sin motivering.

Dorothy Leo är bosatt i London och är sedan januari 2012 Director of Executive Management for the SKF Group. Där ansvarar hon för den strategiska utvecklingen av SKF:s ledarskapsprogram. Dessförinnan var hon bland annat Director Talent Management med ansvar för att utveckla deras framtida ledare i olika globala program. 1991-1995 arbetade hon som konsult för ODI (Organizational Dynamics, Inc.) och dessförinnan med andra uppdrag inom olika kundrelaterade positioner.

Dorothy Leo är involverad på alla nivåer i Unitech - ett samarbetsprogram mellan nio framstående tekniska universitet från nio länder i Europa och drygt 20 större företag - med smittsam energi och långt över det som förväntas. Sedan mer än tio år har Dorothy Leo varit företagsrepresentant i ledningen för Unitech och har sedan 2011 ett ännu mer aktivt uppdrag som kassör. I denna position har hon en strategisk roll för Unitechs framtida utveckling. Hon är av den fasta övertygelsen att Unitech är ett koncept som både företag, studenter och universitet har stor fördel av. Dorothy Leo framhåller även vikten av Unitech inom sitt eget företag där hon är ett nav för många av de decentraliserade aktiviteter SKF driver inom ramen för Unitech. Hon ser Unitech som en naturlig del av SKF:s Corporate Social Responsibility och Employer Branding.

På det personliga planet engagerar hon sig för studenterna och ger individuell support på varje Unitech-event. Hon ser individerna i den situation de befinner sig just där och då, och är alltid beredd att vara en klok mentor. Dorothy Leo är också med vid många tillfällen då studenter ska väljas ut, utifrån största möjliga nytta för alla ingående parter. I den rollen har hon delat med sig av sin långa, internationella HR-erfarenhet till universitetsvärlden om hur studenterna bäst förbereds för framtida anställningar i Sverige och i andra länder.
Dorothy Leo är ett föredöme och hon visar hur samverkan mellan näringsliv och universitet kan fungera när det är som bäst. Som person har hon bidragit till att ge många studenter en flygande start i en global värld.

Chalmeristen Bo Hedfors (E68) var bland annat med och startade U.S. Friends of Chalmers år 2002. Han har haft många ledande befattningar inom telekommunikation, bland annat i Sverige, Holland, Danmark och USA, där han var vice vd på Motorola i Chicago. På svenska Ericsson var han verksam i 30 år. Mellan 2002 och 2009 drev han sitt eget företag Hedfone Consulting. Han har också fungerat som affärsängel där han återigen visat att Chalmers står honom nära genom att gå in i företag i Chalmers innovationssfär med både resurser och kunnande. I dag är Bo Hedfors bosatt i La Jolla, Kalifornien, och i Stockholm.

Bo Hedfors har också varit ledamot i Rådgivande kommittén (RÅK) på Chalmers sedan dess start och bidragit med kontakter och kunskaper om internationella arenor och om USA men också till värdefulla kontakter i telekommunikationsbranschen där han varit aktiv under hela sin karriär. Liksom flera andra ledamöter i RÅK har Bo Hedfors varit en stor välgörare och donator till Chalmers, med stort intresse för Chalmers forskning och innovationssystem. Ett lika stort intresse har han visat för studenterna och utbildningens utveckling. Bo Hedfors har varit den enskilt största donatorn till U.S. Friends of Chalmers och till de studentstipendier som bär stiftelsens namn.

U.S. Friends of Chalmers är en organisation vars huvudsyfte är att öka kunskapen om Chalmers i USA och i detta stödja forskning, utveckling och samarbete mellan länderana genom att bedriva fundraising för olika ändamål. Detta gör man genom att förmedla möjligheterna rörande amerikanska donationer till Chalmers. Som föreningens ordförande har Hedfors främjat och stöttat volontärarbetet för Chalmers i USA. Bo Hedfors har också stöttat och stärkt det program för internship som Chalmers har i USA för teknologer och nyutexaminerade alumner. Här får studenterna möjlighet att studera och jobba på företag i USA under en period. Programmet har varit mycket utvecklande för såväl de utresande personerna som för Chalmers. U.S. Friends of Chalmers har nyligen också lanserat ett nytt stipendium för amerikanska medborgare som vill ta en masterexamen på Chalmers.

Fakta om Chalmersmedaljen >>>
Chalmersmedaljen instiftades år 1948 till 200-årsminnet av William Chalmers födelse. Medaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling. Medaljörerna skall alltså ha gjort något utöver det vanliga för Chalmers.
Chalmersmedaljörerna utses av Chalmers högskolestyrelse på förslag av rektor. Medaljen delas ut vid den årliga promotionen, som i år äger rum den 10 maj.
Tidigare års chalmersmedaljörer

Mer information om U.S. Friends of Chalmers

Mer information om Unitech International

Läs en längre intervju med Bo Hedfors: Chalmers man i USA

Sammanställning: Michael Nystås
Foto Bo Hedfors: Jan-Olof Yxell
Foto Dorothy Leo: Privat

Sidansvarig Publicerad: on 09 apr 2014.