Publicerad: lö 04 maj 2019.

Läxhjälpsprojektet en framgång för Chalmers

Chalmeristen Tabassum Jahan leder Chalmers läxhjälpsprojekt där masterstudenter hjälper högstadieelever i Göteborg med sina läxor i matte och NO. Nu söker hon nya handledare till projektet inför våren 2012.

Det har hon gjort med framgång sen det drogs igång våren 2010.
- Det är väldigt utmanande och ofta ganska svårt, men samtidigt mycket roligt, säger Tabassum.

Initiativet har fallit väl ut och omfattar i dag fyra kommunala grundskolor samt två friskolor. Principen är enkel - chalmeristerna besöker ungdomarna i deras egna skolor i en redan befintlig läxhjälpsstruktur.
- Det här läsåret har vi verksamhet i Bergsjön, Biskopsgården och i centrum. Från 2012 kommer vi även att finnas på två skolor i Hammarkullen, berättar Tabassum Jahan.

Hennes uppdrag innebär bland annat att planera projektet, vilka skolor och hur många handledare som ska ingå samt utveckla verksamheten på olika sätt.
Med tanke på allt som ska göras är det tur att hon brinner för det hon gör.
Tabassum rekryterar handledare, genomför intervjuer och samordnar marknadsföringen. Hon är också den som introducerar handledarna och ger dem den utbildning de behöver för uppdraget.
- Jag lär dem hur de ska närma sig ungdomarna och vad de ska fokusera på, och hur de ska kommunicera med skolorna, berättar Tabassum.
I slutet av varje termin besöker hon de medverkande skolorna för att utvärdera vilka framsteg som eleverna gjort , och om det finns några önskemål om utveckling och förändring av läxhjälpsprojektet.
- Ibland träffar jag även barnens föräldrar för att få reda på vad de tycker. De är mycket glada för det stöd vi ger deras barn, berättar Tabassum.
Responsen från skolorna är väldigt positiv och fler står på kö för att få delta. Det finns också en stolthet över att Chalmers besöker dem.

Totalt 14 handledare är engagerade i läxhjälpsprojektet just nu, men Tabassum tror att det kommer att behövas minst 18 under 2012. Det är svenska och internationella masterstudenter som också fungerar som goda förebilder och viktiga inspirationskällor.
- Vi har gjort en ganska omfattande expansion sen starten, sett till antalet ungdomar vi hjälper, säger Tabassum.
Bara i Bergsjön handlar det om drygt 160 skolbarn varje månad.

Hon påbörjade sina chalmersstudier på det numera avvecklade masterprogrammet Bioinformatics and Systems Biology 2008, och skriver nu sitt examensarbete vid Institutionen för biomedicin på Göteborgs universitet.
Läxhjälpsprojektet sköter hon parallellt med de krävande studierna.
- Grundtanken med hela projektet är att öka skolungdomarnas intresse för matematik och naturvetenskap, och i förlängningen även för högskolestudier, förklarar Tabassum.

Chalmers läxhjälpsprojekt har börjat ge eko även utanför Göteborg. Utbildningsminister Jan Björklund fick en presentation av Tabassum i samband med ett av sina besök i Västsverige, och visade stort intresse.
Projektet kommer också att presenteras vid ett par internationella konferenser under 2012.

Nytt för i år är de motivationsföreläsningar som ges för eleverna. I november besökte chalmeristen Patrik Nordquist Sjumilaskolan i Bergsjön för att berätta om hur matematik används i vardagen och varför det är viktigt att lära sig det.

Nya handledare sökes inför 2019-20
Nu söker Pluggstöd nya handledare till läsåret 2019-20. Vill du vara med och hjälpa högstadieungdomar med deras läxor? Du kommer att vara både förebild och lärare, och förväntas därför vara kunnig i såväl pedagogik som de naturorienterande ämnena. Du kommer att jobba  ca sex timmar i veckan vid två skilda tillfällen på en skola i eller utanför Göteborg. Om du vill jobba som handledare kan du mejla din intresseanmälan till pluggstod@chalmers.se. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar varför du är lämplig för uppdraget.

Text: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell

Publicerad: lö 04 maj 2019.