Skärmdum på samtliga rektorer som signerar överenskommelse i Zoom.
​Stefan Bengtsson, Chalmers; Eva Wiberg, Göteborgs universitet; Mats Tinnsten, Högskolan i Borås; Martin Hellström, Högskolan Väst; Lars Niklasson, Högskolan i Skövde; Agneta Marell, Jönköping University​​​

Lärosäten i Väst överens om mer samarbete

​I fredags, den 26 mars, signerade rektorerna för Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University en överenskommelse om allianssamarbete. Samarbetet benämns Lärosäten Väst och målet är att öka kvaliteten och mångfalden i parternas verksamhet.
–  Genom att utveckla vårt samarbete, inom utbildning, forskning och nyttiggörande, stärker vi både Chalmers och de västsvenska lärosätenas profilering och attraktivitet. Det ökar vår nationella och internationella konkurrenskraft, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Lärosätena samarbetar redan idag i olika former. Nu vill rektorerna ta ytterligare steg med överenskommelsen som grund. Främst inom utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning, forskning, nyttiggörande och innovation samt verksamhetsstöd. 
Konkret kan det utökade samarbetet komma att röra kompetensförsörjning och kompetensutveckling, effektiva administrativa stödprocesser och att öka möjligheterna för studenter att studera vid flera av lärosätena.

Vid signeringen närvarade även representanter från Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Jönköpings län och Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingsdirektör i VGR, Helena L Nilsson, har följt utvecklingen av samarbetet och ser forskning och utbildning som avgörande för regionens utveckling:
– Vi gratulerar till att överenskommelsen är på plats och känner oss delaktiga. Det är intressant att vår vision Det goda livet talar om det ”västsvenska universitetet” som bygger på samarbete mellan självständiga universitet och högskolor. Ibland blir visioner verklighet.

Styrgrupp och samordningsgrupp tillsätts

För att stödja utvecklingen av Lärosäten Väst bildas en styrgrupp bestående av rektorerna, en förvaltningschefsgrupp och en samordningsgrupp. En administrativ resurs kopplas till samordningsgruppen och finansieras gemensamt av parterna. Ordförandeskapet kommer att rotera årligen och innehas initialt av Eva Wiberg, Göteborgs universitet.

Lärosäten Väst består av:
 • Chalmers tekniska högskola 
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University

Prioriterade samarbetsområden:
 • Effektiva administrativa stödprocesser. 
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling på grund- och avancerad nivå inom t.ex. vård, lärarutbildning och ingenjörsvetenskap. 
 • Möjliggörande av huvudhandledarskap inom forskarutbildningar. 
 • Att öka möjligheterna för studenter att studera vid flera av våra lärosäten under sin utbildning. 
 • Att inom valda områden synka kursutbuden på avancerad nivå och forskarnivå, på sådant sätt att det ökar studenternas möjlighet att välja kurser/kursmoduler från samtliga parter. 
 • Att identifiera områden för hållbart internationellt samarbete. 
 • Att identifiera några flervetenskapliga forskningsområden där samarbete kan stimulerasSidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.