Charlotte Wiberg
​Foto: Chalmers

Klart med ny prorektor

Ny prorektor för Chalmers tekniska högskola blir Charlotte Wiberg. Hon tillträder uppdraget 1 april och kommer också att vara vice VD i högskolebolaget. Det senare föreläggs högskolestyrelsen för beslut vid dess möte den 15 april.
– Vi hade tio mycket starka kandidater, vårt slutliga val föll på Charlotte Wiberg utifrån den kravprofil vi satt upp, säger rektor Stefan Bengtsson. Charlotte har bred ledarerfarenhet och en kompetensprofil som passar väl som prorektor i den utvecklingsfas som Chalmers är i.
 
Som prorektor kommer Charlotte Wiberg att arbeta ihop med rektor och vicerektorer i många olika frågor. Hon kommer att ha särskilt ansvar för forskarutbildning, digitaliseringsfrågor och samordning av jämställdhet. I samband med hennes tillträde förändras arbetsuppgifterna något i rektorsgruppen. Charlotte Wiberg tar över ansvaret för Chalmers forskarutbildning från Anders Palmqvist, som nyligen fick förlängt förordnande i ytterligare tre år, och som vid sidan av forskningsfrågorna också kommer att ansvara för styrkeområdena och excellensinitiativet.
– Jag är såklart både glad och hedrad att få detta förtroende, säger Charlotte Wiberg. Chalmers har ett starkt varumärke, internationell spjutspets, och fantastiska medarbetare. Vi har stark forskning och attraktiva utbildningar. Jag kommer bistå rektor samt hoppas bidra med nya perspektiv för fortsatt stark utveckling. Chalmers har ledordet – Avancez – så jag säger som jag brukar säga, framåt tillsammans!


Sidansvarig Publicerad: fr 26 mar 2021.