Stefan Bengtsson och Jeanette Skjelmose, Ikea, skakar hand
​Stefan Bengtsson, Chalmers rektor, och Jeanette Skjelmose, vice vd på IKEA Range and Supply ser fram emot det nya samarbetet som spänner från forskning och innovation till kompetensutveckling. ​​​​​​​

Ikea Range and Supply ny strategisk partner till Chalmers

​Ett nytt femårigt avtal markerar att Ikea Range and Supply och Chalmers nu inleder ett tätare samarbete inom forskning, kompetensutveckling och innovation. Ökad hållbarhet är ett mål, främst genom att utnyttja möjligheter inom återvinning, nya material och nya tekniker, bland annat genom digitalisering.
ikeaflaggor som vajar i vindenAvtalet lägger en grund för ett brett samarbete inom forskning, som nu byggs upp successivt. Parterna får möjlighet att ömsesidigt utnyttja varandras fysiska miljöer för forskning och innovation. Chalmers kommer även att vidareutbilda Ikeas personal och ge Ikea möjligheter till tätare kontakter med studenter från Chalmers.
– Jag är mycket glad för detta, och ser spännande möjligheter, inte minst genom att vi kan mobilisera forskning från olika ämnesområden kring Ikeas utmaningar. Detta är ett långsiktigt och brett avtal, likt de vi har med ett femtontal andra företag, som tydligt markerar att Ikea ska uppfattas som ett ingenjörsföretag med goda karriärmöjligheter för studenter från många olika program, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd. 
Från Chalmers sida är styrkeområde Produktion värd för samarbetet, och kontaktyta mot såväl Ikea som övriga Chalmers. Att hushålla med planetens resurser inom produktionen och nyttja resurser så länge och smart som möjligt är ett viktigt fokus för Ikea. 
– Vi vill koppla loss från en gammal uppfattning att hållbarhet är någonting som fördyrar. Om vi verkligen ska kunna vända samhället i rätt riktning måste vi se till att hållbara lösningar genomförs och produceras till låg kostnad, så att de blir tillgängliga för många människor, säger Jeanette Skjelmose, vice vd på IKEA Range and Supply.
Ökat utnyttjande av stora datamängder, maskininlärning och AI är några områden som diskuteras, liksom digitala verktyg inom produktutveckling. Andra områden är biobaserade plaster och återvinning av restmaterial i produktionen.
– Jag ser verkligen fram emot samarbetet med Chalmers. Jag tror att vi kan lära av varandra. Vi hoppas kunna exploatera och utveckla nya möjligheter inom nya material och tekniker, men också utveckla våra medarbetare och attrahera nya förmågor genom vårt samarbete, säger Jeanette Skjelmose.

Text: Christian Borg/Carina Schultz
Foton: Carina Schultz

arbetsgrupp med folk från Ikea och Chalmers

På plats i Älmhult, fr v: Ruth Woie Svensson, Anders Wennberg, Susanne Waidzunas (Ikea), Malin Cullin (Ikea), Ulrika Lundqvist, Stefan Bengtsson, Jeanette Skjelmose (Ikea), Lars Nyborg, Ulrika Rosling (Ikea) och Na Lin (Ikea).Sidansvarig Publicerad: to 04 apr 2019.