Vetenskapsjournalist, geodet och fysiker blir Chalmers hedersdoktorer 2017

​Kaianders Sempler, som sedan slutet av 1970-talet publicerat populärvetenskapliga texter och illustrationer i bland annat tidningen Ny Teknik, utses till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola 2017. Han får sällskap av geodeten Kristine M. Larson och fysikern Steven Girvin från USA.

​Kaianders Sempler

Kaianders Sempler är vetenskapsjournalist, illustratör och samhällsdebattör och sedan 1978 knuten till tidningen Ny Teknik. Där har han under flera decennier regelbundet publicerat artiklar och krönikor om intressanta teknik- och vetenskapshistoriska händelser. Han har förklarat nya upptäckter och gamla fenomen på ett populärvetenskapligt och pedagogiskt sätt, samt skrivit om historiska händelser där tekniken spelat en viktig roll.
Kaianders Sempler utses till hedersdoktor på Chalmers för sin framstående gärning som vetenskapsjournalist och folkbildare inom naturvetenskap och teknik. Genom sitt arbete med både text och bild är han en föregångare i dagens vetenskapliga kommunikation inom både forskning och undervisning.
Kaianders Sempler är utbildad arkitekt vid Chalmers. Han har haft ett aktivt samarbete med flera Chalmersforskare genom att publicera deras insända artiklar, ofta med värdefull redigering och egna tillägg, samt genom att belysa ämnen som föreslagits av chalmerister. Kaianders Semplers kunskap om vetenskapsjournalistik är av stor betydelse för utbildningen i populärvetenskaplig kommunikation för forskare.
 

Kristine M Larson

Kristine M. Larson, professor vid University of Colorado, Boulder, USA, är världsledande inom tillämpning av signaler från globala navigationssatellitsystem, exempelvis GPS, i geovetenskaplig forskning. Hennes arbete omfattar ett brett spektrum av geofysikaliska fenomen och geovetenskapliga frågeställningar – allt ifrån mätningar av rörelser i jordskorpan och vulkanutbrott, till mätning av havsnivån i ett jordcentrerat koordinatsystem.
Kristine M. Larson utnämns till hedersdoktor för sin banbrytande forskning om hur man använder GPS-signaler för att mäta markfuktighet, snödjup, vegetation, och havsnivå. Hennes arbete bidrar till förbättrade hydrologiska studier, väderprognoser, klimatmodeller, och skattningar på en stigande havsnivå; områden som har en stor relevans för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv.
År 2010–2011 var Kristine M. Larson jubileumsprofessor på Chalmers, där hon arbetade med fokus på utveckling av tekniken för just havsnivåmätningar med hjälp av GNSS-signaler. Samarbetet mellan Kristine M. Larson och forskarna på Chalmers pågår och frågor kring hur noggrant havsnivån kan mätas aktualiseras nu i högsta grad då de nya tvillingteleskopen vid Onsala rymdobservatorium tas i bruk.
 

Steven Girvin

Steve Girvin är professor vid Institutionen för tillämpad fysik och Deputy Provost for Research vid Yale University i New Haven, Connecticut, USA. Han är en framstående forskare inom den teoretiska kondenserade materiens fysik. Steve Girvin har bland annat bidragit avsevärt till framsteg inom kvanthalleffekt, enelektronik och kvantinformation. Han är ledamot i The National Academy of Sciences, samt utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.
Parallellt med sitt provost-uppdrag leder Steve Girvin en teorigrupp som varit mycket framgångsrik inom kvantinformation. Bland annat har gruppen arbetat fram koncept för nya kvantbitar och lagt grunden till forskningsområdet krets-kvantelektrodynamik.
Steve Girvin tillbringade ett år som post-doc på Chalmers under 1980-talet och knöt då kontakter med svenska forskare som har lett till flera efterföljande samarbeten. Han har frekventa kontakter med Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers rörande forskning om kvantdatorer. Förutom direkta forskningssamarbeten har han bidragit som rådgivare i organisationskommittéer och som talare vid lokalt arrangerade workshops och konferenser, senast vid Initiative Seminar on Quantum Technology i december 2016.

Lista över tidigare års hedersdoktorer vid Chalmers

Sidansvarig Publicerad: on 27 nov 2019.