Här är Chalmers nya hedersdoktorer

Banbrytande forskning om proteiner som kan leda till bättre behandling av neurodegenerativa sjukdomar – för det utses Susan Lindqvist till hedersdoktor 2016. Hon får sällskap utav två världsledande fysiker med starka band till Chalmers.

Hermann Nicolai

Hermann Nicolai är professor och director vid Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Albert-Einstein-Institut, i Potsdam i Tyskland. Han har arbetat där sedan institutet startade år 1997 och leder gruppen för kvantgravitation. Han arbetade tidigare som stabsmedlem vid CERN och som professor vid universiteten i Karlsruhe och Hamburg.

Hermann Nicolai har i många år varit en världsledande forskare inom kvantgravitation, det vill säga försöken att förena kvantmekaniken med Einsteins gravitationsteori – två av de viktigaste upptäckterna inom fysik under 1900-talet och en nyckel till att förstå universums grundläggande lagar. För sitt arbete har Hermann Nicolai erhållit Albert Einsteinmedaljen.

Han har under åren utvecklat ett nära samarbete med Chalmers forskare inom fysikområdet. Flertalet forskarstuderande och seniora forskare från Chalmers har vistats under längre eller kortare perioder vid Albert-Einstein-Institutet och flera har sedermera blivit postdoktorer där.

Susan Lindqvist

Susan Lindqvist, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), är en världsledande forskare inom fälten proteinveckning och cell proteostas – det vill säga studier av hur förändringar i proteinstrukturer är involverade i utvecklingen av nya biologiska egenskaper och av neurodegenerativa sjukdomar, cancer och infektioner. Hennes arbete och upptäckter omfattar ett brett spektrum av områden: från enkla organismer som växter, flugor och jäst till mus- och människoceller.

Nu utnämns Susan Lindqvist till hedersdoktor för sin banbrytande forskning kring de proteiner som kallas chaperoner. I förlängningen kommer framstegen förhoppningsvis att leda till bättre behandling av neurodegenerativa sjukdomar, samt till att finna mekanismerna bakom dem.

Susan Lindqvist samarbetar med docent Dina Petranovic och professor Bengt Norden från Chalmers, främst genom organisationen Molecular Frontiers. Hon har besökt Chalmers flera gånger och föreläst både för forskare och studenter.
 

Gerald D. Mahan

Gerald Mahan doktorerade i fysik vid Berkeley 1964 och har varit professor vid Pennsylvania State University sedan 2001. Han är bland annat fellow of the American Physical Society och ledamot av National Academy of Sciences. 

Gerald Mahan utses till hedersdoktor för sin världsledande forskning kring teorin för  kondenserade materiens fysik. Han har tillbringat två sabbatsår på Chalmers: på Fysik 1977 och på MC2 2009, dessutom har hans arbete med termoelektricitet skapat kontakter på Kemi. Han har genom åren hållit relationen med Chalmers levande genom många besök och konkreta samarbeten med en lång rad Chalmersforskare.
Under de kommande åren kommer Gerald Mahans överblick över kondenserade materiens fysik att bidra till utveckling med stor praktisk potential inom viktiga styrkeområden på Chalmers. Han kommer dessutom att vara en inspirerande mentor för många studenter.

Sidansvarig Publicerad: on 27 nov 2019.