Högtidlig ceremoni på doktorspromotionen 2022

​Doktorspromotionen 2022 på Chalmers hölls i Göteborgs konserthus den 11 juni. Under ceremonin promoverades nya doktorer och en hedersdoktor, även jubeldoktorer kreerades. 
Konferencier för firandet var Philip Wramsby, som också stod för gestaltningen av William Chalmers som underhållning. Inledningsanförandet hölls av Chalmers rektor och vd, Stefan Bengtsson. Årets promotor för ceremonin var Herbert Zirath, professor och enhetschef vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap. Talare under ceremonin var Doctor promotus Knut Andreas Meyer och Studentkårens ordförande Catrin Lindberg. 

Professor Saras D Sarasvathy promoverades till hedersdoktor på Chalmers för sina banbrytande bidrag till entreprenörskapsforskningen. Tio jubeldoktorer kreerades också under ceremonin, vilket innebär att man firar 50 år sedan avlagd doktorsexamen vid samma lärosäte. Totalt promoverades 138 teknologie eller filosofie doktorer under kvällen.  

Chalmersmedaljen delades ut till Ulla Antonsson och Göran Bengtsson. Årets forskarhandledare blev Torbjörn Thiringer, professor vid Elektroteknik. 

Evelyn Jons tillsammans med Chalmersorkestern och sångkören stod för underhållningen i konserthuset. Även Bo Lennart Lindberg spelade säckpipa och Ulrik Höglund spelade flygelhorn. Efter ceremonin hölls banketten i Chalmers kårhus som bestod av festligheter, dans och underhållning. Vid banketten var det Evelyn Jons tillsammans med Anders Ottosson samt Gycklarna som stod för underhållningen​.​

Text: Amelia Brådenmark och Hasti Razaghi

Sidansvarig Publicerad: ti 21 jun 2022.