Framtidens öppenvård - lokaler för primärvård och mottagningar

​Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers tekniska högskola tar tillsammans med forskare från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet samt representanter från sex landsting fram ett konceptprogram med designstrategier för utformning av framtidens lokaler för primärvård och mottagningar.

Det är på uppdrag av Program för teknisk standard (PTS), dit 15 av Sveriges landsting är anslutna. Konceptprogrammets syfte är att användas som ett generellt kunskaps- och inspirationsmaterial i samverkansprocessen kring utformning av primärvårdens lokaler.

Projektet slutförs i januari 2016 i form av en rapport och en presentationsdag där framtaget resultat redovisas. Vi kommer under hösten även medverka som utställare på nationell primärvårdskonferens.
 
Resultatet bygger på kartläggning, studiebesök och forskningsöversikt men framförallt resultat av våra tvärprofessionella möten/workshops där fokus ligger på att bygga funktionsytor, flöden och verksamhetsenheter för primärvårdens lokaler. En workshop bjuder in brukare och två riktar sig till verksamheter, landsting, arkitekter och forskare. Med representanter från olika landsting strävar vi efter att skapa ett nationellt samordnat kunskapsunderlag.

Läs mer om projektet i projektbeskrivning här.

Länk till Centrum för vårdens arkitektur: Centrum för vårdens arkitektur


Sidansvarig Publicerad: må 25 jan 2016.