Sidansvarig Publicerad: on 10 jul 2013.

Första chalmersutbildade lärarna klara

Nu utexamineras de första chalmersutbildade lärarna från masterprogrammet Lärande och ledarskap. Suvi Panas, Sara Johansson, Rikard Ljungstrand, Jonathan Gren, Edvin Linge och Nakisa Gordani går ut utbildningen som leder till både civilingenjörs- och gymnasielärarexamen. Och flera har redan fått jobb. "Pedagogiken och lärandeperspektivet ger ett komplement och en väldigt skön tvåbenthet", säger Suvi Panas.

I den fullsatta Scaniasalen i Chalmers kårhus samlades häromveckan mentorer, lärare som undervisat studenterna under de två åren, och representanter från kommunen och näringslivet för att fira de nybakade studenterna. Samuel Bengmark, programansvarig för Lärande och ledarskap, sken som en sol när han hälsade alla välkomna och modererade diskussionen.
 Jag är väldigt glad. Det är en högtid när studenterna har gått igenom, känner sig nöjda och ser ut att få jobb, säger han.

Odenjung och Trouvé på plats
Med på plats var bland andra kommunalrådet Helene Odenjung och Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé. Odenjung, som också är förste vice ordförande i utbildningsnämnden i Göteborgs Stad, gratulerade studenterna till deras val av utbildning:
 Jag hoppas verkligen att få se er i skolan framöver. Ni behövs där, våra ungdomar behöver er, och jag är glad att ni hoppade på den här utbildningen, sa hon.

Anställningsbara
Suvi Panas och Edvin Linge berättade om sina erfarenheter och ställde sig de frågor som alla ville ha svar på:
 Är vi anställningsbara nu? Ja! Alla har fått olika jobberbjudanden inom både skola och näringsliv. På anställningsintervjuerna har vi en unik kombination som sticker ut, sa Edvin Linge.
Han berättade också att arbetsgivarna ställt nyfikna frågor om utbildningen som leder till dubbla examina - både som civilingenjör och ämneslärare inom naturvetenskap, teknik och matematik på gymnasiet.

Enorm styrka i synergierna
Suvi Panas började plugga till civilingenjör i bioteknik på Chalmers 2007.
 Efter två och ett halvt år började jag känna att jag kanske inte var den här renodlade ingenjören som många andra i klassen var. Jag hade jobbat som guide på Universeum, och även som mattementor i Intize, där jag nu är styrelseordförande. Det gav mig blodad tand för utbildning och lärande. En dag kom Samuel in på mitt kontor och berättade om det nya programmet, och jag insåg vilken enorm styrka det finns i synergierna mellan lärande och ledarskap. Det var precis de frågorna som jag var intresserad av - hur jobbar man tillsammans? Hur kan vi öppna upp så att fler får tillgång till det de vill göra? Hur ser framtidens utbildning ut? säger Suvi.

Reser till Almedalen
I juli reser Suvi Panas till politikerveckan i Almedalen tillsammans med bland andra Mia Knutson Wedel, Chalmers vicerektor för grundutbildningen, för att delta i Västsvenska arenan. På programmet står bland annat ett seminarium om hur intresset för naturvetenskap och teknik kan stärkas.
 Tillsammans med Göteborgs universitet ska vi prata om nya kombinationsutbildningar och hur vi ska få fler lärare i matte och NO, berättar Suvi.

"En helt ny verktygslåda"
Suvi Panas avslutar sitt examensarbete på företaget SCA i höst.
 Det har varit jättehårt arbete och väldigt roligt. Jag är fruktansvärt nöjd med utbildningen. Jag har verkligen kunnat leva ut den jag är och fått kombinera både filosofiska och pedagogiska frågeställningar, och fått konkretisera dom i sammanhang jag inte tänkt, som i mitt exjobb på SCA.
Hon menar att Lärande och ledarskap bidrar till att öppna upp skolans värld:
 Du lär dig inte bara ämnen utan också att leda och samverka med andra människor. Och det har verkligen varit en lärandeprocess. I dag förväntas ingenjörer vara lärande och reflekterande. Jag har fått en helt ny verktygslåda för det tack vare den här utbildningen, säger hon.
Framtiden vet Suvi än så länge inte så mycket om. Examensarbetet ska lämnas in i oktober:
 Men sen vet jag inte vad som händer. Jag tror att jag kommer att hålla på med lärandefrågor och skapa möten mellan människor. Det håller på att utkristallisera sig, säger Suvi Panas.

På väg till Shanghai
Sara Johansson är snart på väg till Shanghai för en månads verksamhetsförlagd utbildning på Volvo Cars. Där ska hon lära sig att se ytterligare skillnader och likheter mellan skola och näringsliv efter flera praktikperioder i Sverige. Sara kommer även att blogga från Kina på masterprogrammets webbplats.
När hon kommer hem i slutet av sommaren är det dags för exjobbet. Just nu söker hon efter ett passande sådant.
 Jag skulle gärna jobba som lärare, även om civilingenjörsyrket känns som det jag vill prova på först. Oavsett vart jag hamnar är jag övertygad om att kombinationen kommer bli användbar. Jag hade en gammal tanke om att bli lärare och när möjligheten dök upp sökte jag programmet. Inledningsvis förstod jag inte hur lärande och ledarskap hängde ihop men det har programmet verkligen lyckats förmedla och det känns fantastiskt att både skola och näringsliv också ser potentialen i att förena de två grenarna. Jag har inte ångrat mig utan kan varmt rekommendera programmet, säger Sara Johansson.

De som fått jobb går till näringslivet nu – men gärna till skolan sen
Av de studenter som blir klara nu kommer dock ingen att arbeta som lärare till en början. Alla är dock öppna för att göra det i framtiden. Jonathan Gren började på Jensen Group redan den 3 juni, Edvin Linge på Jeppesen Systems den 10 juni.
 Jag har definitivt haft nytta av utbildningen när jag sökte jobb. Vi som går här är unika på ett sätt. Jag skulle gärna jobba som lärare i framtiden, säger Edvin.
Rikard Ljungstrand har också fått erbjudanden, men avböjt. Det råder som synes ingen brist på jobb.
 Jag valde programmet främst för dess inriktning på ledarskap, och kände att jag ville utveckla mig på det området. Jag kan också tänka mig att jobba som lärare, men inte just nu, kanske om tio år, förklarade han.

"Ett ben i varje läger"
Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé föreslog att studenterna skulle prova att dela upp sina tjänster, och arbeta som lärare en del av tiden och resten av tiden i näringslivet, något som kanske inte är så enkelt i praktiken:
 Det tror jag hade varit oerhört spännande och intressant att ha ett ben i varje läger. Vi måste ändra vårt sätt att tänka, sa han.
Aadu Ott är professor emeritus i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han var en av de sakkunniga när Chalmers ansökan om att få starta lärarutbildning skulle granskas.
 När jag ser resultatet i dag är jag väldigt glad att den här kombinationsutbildningen blev godkänd. Det var inte självklart. Chalmers har gjort ett mycket gott arbete, säger han.

Ljus framtid för utbildningen
Samuel Bengmark är nöjd med de första två åren när han ser tillbaka.
 Att skapa ett nytt program innebär barnsjukdomar, men vi hade tänkt igenom det noga och det har gått bra. Studenterna är en liten grupp och har kunnat påverka väldigt mycket. Det samspelet har gjort att vi inte drabbats lika mycket av de missar som annars kunnat uppstå, säger han.
Hur ser du på programmets framtid?
 Den är positiv i alla riktningar. Nu ska vi jobba mer med rekryteringen och få Chalmers studenter att se att det här programmet är ett säkert och tryggt val, att med denna profil blir man attraktiv som ingenjör. Jag tror att vi kan få hjälp av att de första studenterna nu får jobb. Det spelar annars ingen roll vad jag eller någon näringslivsperson säger - det är först när man ser exemplen som det är riktigt säkert att man får jobb. Att studenterna ska bli attraktiva på arbetsmarknaden är ett av mina huvudmål. Det är fantastiskt att nu se att de tas emot väl på arbetsmarknaden. Med det i ryggen tror jag att vi kan stärka vår rekrytering.
 Fler studenter skulle också innebära att vi kunde bredda medverkan och utveckla Chalmers kompetens kring dessa områden. I dag har vi underbara lärare som undervisar på programmet och jag tror att vi alla lär oss mycket genom denna medverkan. Med fler studenter på programmet kan vi engagera fler lärare vilket kan ha positiv inverkan både på Chalmers lärarkompetens och på programmets utveckling, säger Samuel Bengmark.
Ännu har man inte haft några alumner att visa upp så i år är söktrycket inför höstterminen ungefär samma som tidigare år - 18 förstahandssökande. Under sommaren kallas de till intervjuer.
 Min gissning är att det blir sju nya studenter i slutändan.

Grundtanken att stärka skolan
Samuel Bengmark fortsätter som programansvarig. Han ser vissa problem med att de som fått jobb hittills går till näringslivet, eftersom grundtanken med programmet var att stötta skolan.
 Jag skulle gärna drömma om att det fanns individer som hittade till skolan. Programmet startades för att Chalmers ville stärka skolan. Men man kan inte utesluta att programmet gör det ändå. Vi vet ju inte vad studenterna kommer att välja i framtiden. De kanske rör sig mot skolan när deras egna barn börjar, och man kanske vill ha en annan arbetssituation eller få möjlighet att påverka sina barns situation och känner en längtan till det. Många pratar om löner i dag, men skolan erbjuder ju så mycket annat i form av autonomi till exempel. Man kan testa olika idéer och få direkt återkoppling på ett sätt som kanske inte är lika möjligt i näringslivet. Sen finns det också en förhoppning om att studenterna genom sin kunskap om skolan ändå kan göra något positivt i sina nya roller oavsett var de hamnar, säger Samuel Bengmark.

Text: Michael Nystås
Foto: Oscar Mattsson

BILDTEXTER, uppifrån och ner:
Bild 1: Nybakade chalmerslärare. Bakre raden fr v Jonathan Gren och Edvin Linge. Främre raden fr v Rikard Ljungstrand, Sara Johansson och Suvi Panas. Nakisa Gordani saknas.


Bild 2: Helene Odenjung, kommunalråd (FP) och förste vice ordförande i utbildningsnämnden i Göteborgs Stad, hoppas få se studenterna i skolan i framtiden.

Bild 3: Edvin Linge slog fast att masterprogrammet Lärande och ledarskap leder till jobb.

Bild 4: Suvi Panas berättade om sina erfarenheter.

Bild 5: Bakre raden fr v Jonathan Gren, Samuel Bengmark, programansvarig, och Edvin Linge. Främre raden fr v Rikard Ljungstrand, Sara Johansson och Suvi Panas. Nakisa Gordani saknas.

Bild 6: Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé väckte tankar om att studenterna i framtiden kanske kan dela sin tid mellan skolan och näringslivet.

Bild 7: Samuel Bengmark, programansvarig för Lärande och ledarskap, är nöjd med utbildningens första två år.

Läs mer om masterprogrammet Lärande och ledarskap >>>
www.larandeochledarskap.se

Läs studenternas bloggar >>>
www.larandeochledarskap.se/studentarbeten/studentbloggar

Sidansvarig Publicerad: on 10 jul 2013.