Chalmersplatsen, Göteborg.

Forskare och näringsliv förs samman av IVA

​En hypersnabb nanosensor som minimerar vätgasens risker. Processer för återvinning av textil. Viktlös energilagring för bilar, båtar och flygplan. Nya designverktyg för cirkulär konsumtion. Det är några av de chalmersprojekt som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, lyfter på den 100-lista de just presenterat.
​När IVA nu för andra gången presenterar en 100-lista står hållbarhet i centrum. Listan handlar om forskning med affärspotential som kan omvandlas till innovation, för hållbar konkurrenskraft i näringslivet. Och då placerar sig många Chalmersforskare på listan.
 
– Vi har en lång tradition av nyttiggörande och innovation på Chalmers, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.
– För oss är det naturligt att forskningen också ska ge avtryck i samhället och komma till nytta. Våra forskare bidrar både till att lösa samhällsutmaningar och samtidigt till att bygga en stark industri och det alldeles särskilt när det gäller hållbarhet. Därför känns det extra bra att Chalmers är väl representerade på IVA:s lista.
 
Genom 100-listan vill IVA lyfta fram forskare och forskarteam som vill nå ökade kontakter med näringslivet och det omgivande samhället. Urvalet till listan sker därför inte enbart baserat på den vetenskapliga excellensen, utan i första hand på forskningens potential till affärsutveckling, innovation och nytta för användare, företag och samhälle – utan att ge avkall på hög vetenskaplig kvalitet. Kort sagt ska listan underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter.
 
Forskarna och deras projekt på 100-listan har bedömt efter fyra kriterier. Projekten ska ha potential för affärsutveckling och/eller innovation som kan leda till konkurrenskraft och samhällsnytta. Forskargruppen ska ha kapacitet att utveckla och tillämpa forskningen genom affärsutveckling. Projektet ska ha aktualitet och vara moget att ta vidare. Det ska ha originalitet; vara unikt, nyskapande och innovativt.
 
Här är Chalmersprojekten på listan:

Fysik

 • Björn Wickman: Rening av vatten från kvicksilver med hjälp av elektrokemiska legeringar – ny effektiv och hållbar metod för att fånga upp kvicksilver ur processvatten, avloppsvatten och naturligt vatten.
 • Christoph Langhammer: Plastic plasmonics – hypersnabb nanosensor minimerar vätgasens risker.
Läs mer:

Kemi

 • Anders Palmqvist: Celcibus ädelmetallfri bränslecellskatalysator – hållbart, billigt och möjliggörande alternativ till platina.
 • Hanna de la Motte: Från textil till dissolvingmassa, igen – processlösningar för återvinning av textil i svensk skogsindustri.
 • Kasper Moth-Poulsen ingår med två projekt: Nanokatalytiska system – skalbar produktion av strukturerade nanopartiklar, samt Molekylärt termiskt solenergisystem – nya material for energieffektiva byggnader.

Mekanik och maritima vetenskaper

 • Anders Ekberg: Tillförlitlig och effektiv järnväg – förebygga och hantera sprickbildning i hjul och räls.
 • Mats Svensson: Anatomisk axelled till krockdocka räddar liv – ny axelled på krockdockan THOR.
Läs mer:

Industri- och materialvetenskap

 • Anneli Selvefors: Use2Use, design för cirkulär konsumtion – unika designverktyg som hjälper företag att utforska och designa för cirkulär konsumtion.
 • Leif Asp: Strukturella batterier – viktlös energilagring för bilar, båtar och flygplan.
Läs mer:

Biologi och bioteknik

 • Ingrid Undeland: Maximerad användning av marina resurser till livsmedel – steg mot en blå cirkulär ekonomi genom nya metoder för isolering av proteiner och omega-3-rik olja från sjömatsbiprodukter.
 • Florian David: Hållbar produktion av fettsyror genom jästbioteknik – mot en cirkulär bioekonomi.
 • Silvia Hüttner: Mycorena Promyc Lab – development of sustainably produced, edible fungal protein.

Elektroteknik

 • Stefan Candefjord: Nödlarm för motorcyklister i din smartphone – en app som kan rädda liv
Läs mer:

Chalmersalumner

 • Johan Wiklund, på high-tech-företaget Incipientus: Ultrasound Flow Technologies – Incipientus contributes to a green future through intelligent flow technologies.
 • Karin Björe, på vindkraftsföretaget Modvion: Modulära vindkraftstorn i laminerat trä som möjliggör högre vindkraft.

IVA:s R2B Summit

Den 18 mars 2020 kommer merparten av Chalmersforskarna att möta beslutsfattare i näringslivet på IVA:s mötesplats R2B Summit, Research to business, för att presentera sina projket. Mötesplatsen är till för forskare och företag som vill hitta möjligheter till samverkan för allas gemensamma nytta och framgång. 
 
Text: Anita Fors
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 04 mar 2020.