Forskare och alumner från Chalmers invalda i IVA

​Chalmersforskarna Lars Marcus, professor i stadsbyggnad och Kasper Moth-Poulsen, professor i nanomaterialkemi är två av de 41 nya ledamöterna som valts in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i december 2021.
​Även Chalmersalumnerna Lars Stenqvist, teknisk direktör vid Volvo Group och Mikael Dahlgren, forskningsdirektör på ABB tillhör de nyinvalda.

Lars Marcus, arkitekt och professor i stadsbyggnad

Lars Marcus

Lars Marcus leder forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG). Han har utvecklat en analysmetod som används inom designarbetet i arkitektur och stadsbyggnadsmiljöer och har också, med utgångspunkt i sin forskning, startat ett företag, Spacescape, som analyserar stadsmiljöer, byggnader och nya planer i samarbete med arkitektkontor, stadsbyggnadskontor, statliga verk och byggföretag. 

Hans forskning handlar om hur stadens rumsliga form, strukturerad genom arkitektur och stadsbyggnad, stödjer, ordnar och sätter gränser för människors vardag.
Lars Marcus är en flitig debattör med stort intresse för att lyfta frågor inom samhälllsutveckling kopplad till arkitektur och stadsplanering.

Vår definition av teknik är alldeles för begränsat"

Kasper Moth-Poulsen, professor i nanomaterialkemi

Kasper Moth-Poulsen
Kasper Moth-Poulsen arbetar med forskning inom fältet nanokemi och nya material för energiinfångning och lagring. Hans forskargrupp har tagit fram en specialdesignad molekyl och energisystemet Most (Molecular Solar Thermal Energy System).  Systemet, som har väckt mycket stort intresse i omvärlden, gör det möjligt att fånga upp energin från solens strålar, lagra den i upp till 18 år och avge den som värme när den behövs och man önskar. 

Nyligen har gruppen även startat ett nytt projekt för att ta fram ett material som både kan lagra solenergin och absorbera energin från omgivningen och sen avge den som värme. 

Kasper Moth-Poulsen har tagit emot ett stort antal anslag och utmärkelser, såsom Göran Gustavsson priset, ERC konsolideringsbidrag och ”starting grant”, SSF future research leaders grant, Wallenberg Academy Fellow Grant och ett stipendium från HM King Carl XVI Gustafs stiftelse för vetenskap, teknik, för sitt arbete med solenergisystemet MOST.

Läs mer:


 Nyhet från IVA:
Nya toppnamn invalda i akademien
(nyhet från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien)Text: Johanna Ödman
Foto: Kasper Moth-Poulsen: Oscar Mattson/ Chalmers

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.