​Chalmers två nya program Globala system och Medicinteknik tycks ha lyckats nå ut och även fått en jämn könsfördelning när det gäller antal sökande hösten 2020.​​​
​Bildm​ontage: Bill Ofxord/Unsplash och Henrik Sandsjö

Flygande start för nya programmen

Programmen Medicinteknik och Globala system som startar på Chalmers i höst tycks vara efterlängtade av de nya studenterna. Det visar ansökningsstatistiken för höstterminen 2020.
Till Chalmers grundutbildningsprogram har det inkommit totalt 6477 anmälningar i prio 1 i år, en ökning med nästan 11 procent då motsvarande siffra i fjol var 5767. 
– Det är förstås väldigt roligt att vi har ett så högt söktryck. Chalmers utbildningar har ett välförtjänt gott rykte och man vet att en examen från Chalmers är eftertraktad av arbetsgivare i samhälle och näringsliv, säger Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande på Chalmers.

Chalmers nystartade program Medicinteknik och Globala system som antar 60 studenter var sticker ut i ansökningsstatistiken med cirka tre sökande per studieplats. 
– De här utbildningarna är skapade för att möta framtida samhällsbehov och det är klart att det är tillfredsställande att många studenter, precis som vi, uppfattar de här områdena som viktiga., säger Anna Karlsson-Bengtsson.

Programmet Medicinteknik hade totalt 1084 sökande, varav antalet förstahandssökande var 176. 
– Det motsvarar eller kanske till och med överträffar våra förväntningar för ett nytt program. Söktrycket till vårt medicinteknikprogram ligger väl till både på Chalmers och jämfört med etablerade medicintekniska civilingenjörsutbildningar nationellt. Sedan är vi speciellt nöjda med en jämn könsfördelning, med strax över hälften kvinnliga sökanden, säger Stefan Candefjord, programansvarig för Medicinteknik.

Anordnade digital besökskväll

Att arbeta för förbättrad folkhälsa utifrån ett tekniskt perspektiv tror han ligger helt rätt i tiden. 
– Vi har mycket spännande medicinteknisk forskning på Chalmers. Jag tror också att vårt samarbete med Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör programmet extra attraktivt. Vi i programteamet har försökt bidra till att synliggöra programmet och svara på frågor från dem som varit intresserade av att söka. Bland annat anordnade vi en digital besökskväll som vi upplevde var uppskattad.

Coronapandemin har belyst hur viktiga medicintekniska produkter är för att rädda liv på patienter med kritiskt tillstånd, inte minst ventilatorer. Smittspårning med hjälp av digitala verktyg har också väckt mycket uppmärksamhet de senaste månaderna, något som kan ha ökat intresset för programmet menar Candefjord. 
– Medicinteknik är brett och står för så mycket mer än livsuppehållande utrustning på våra sjukhus. Jag gissar att de allra flesta valt att söka vår utbildning för att man är intresserad av hälsa och teknik i stort, med ett mer långsiktigt perspektiv. Det ska bli väldigt spännande att träffa studenterna och få veta mer om vad som lockat att söka och vilka typer av karriärer de ser framför sig.

Könsfördelningen föll väl ut

Programmet Globala system hade totalt 730 sökande, varav antalet förstahandssökande var 168. 
– Det motsvarar nog ungefär våra förväntningar även om vi inte på förhand hade formulerat dem i detalj, säger Martin Nilsson Jacobi, programansvarig för Globala system.
Tydligare förhoppningar hade man runt könsfördelningen som föll väl ut, menar Jacobi. 
– Den kom ut nära nog exakt 50–50 både på totalsökande och på förstahandssökande och detta är vi väldigt nöjda med, säger han.

Programmet är uppbyggt kring hur man ska ta sig an globala utmaningar och det är frågor som han tror inspirerar många unga i dag. Intresset för programmet upplevde han som stort redan innan Coronapandemin tog fart.
– Det är klart att den extrema känslan av akut närvaro av en global utmaning kan ha gjort att en del personer som valde mellan ett par alternativ tippade över mot just globala system, säger han.
En annan framgångsfaktor enligt Jacobi kan vara att programmets inriktning skiljer sig en del från andra program på Chalmers. 

– Det tror jag också kan bidra till att intressera grupper av studenter som annars kanske inte hade valt att studera hos oss. Men egentligen är ju detta bara gissningar från min sida. Det ska bli väldigt intressant att efter sommaren möta studenterna och “få facit”, säger Martin Nilsson Jacobi. 

Fl
est söker till Tekniskt basår
I år sticker också Tekniskt basår ut som det mest sökta programmet på Chalmers med totalt 3044 anmälda, varav 900 är förstahandssökande.
– Jag förstår att söktrycket till tekniskt basår ökar. Att få behörighet till tekniska universitetsutbildningar öppnar många dörrar för personer med annan utbildningsbakgrund, säger Anna Karlsson Bengtsson.

Hon tror också att osäkerheten kring samhällets utveckling som följer med coronapandemin bidrar till att fler söker sig till universitet och högskola.
– Att då välja utbildning inom områden som har så goda framtidsutsikter som teknik, arkitektur och sjöfart är en klok satsning, säger Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande på Chalmers. 

Text: Vedrana Sivac

Visa ▼

Ansökningsstatistik 2020

Följande program har flest ansökningar 
1. Arkitektur (2569)
2. Industriell ekonomi, civilingenjör (2066)
3. Maskinteknik, civilingenjör (1647) 
 
Följande program har flest ansökningar i första hand (förutom Tekniskt basår):
1. Arkitektur (657)
2. Industriell ekonomi, civilingenjör (566)
3. Arkitektur och teknik (377)
Källa: Antagningen

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.