Fler Chalmersforskare i Sveriges unga akademi

​​Två Chalmersforskare finns med när Sveriges unga akademi nu utökas med sex nya ledamöter. Forskarna som tar plats för en femårsperiod är Jessica Jewell, som forskar om omställningen till ett fossilfritt energisystem, och Adel Daoud som utvecklar artificiell intelligens för att mäta och analysera effekten av lokalt bistånd i fattiga delar av Afrika.  
Sveriges unga akademi bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien​ och har idag 38 ledamöter. Varje ledamot tar plats för en period av fem år, och den som vill ansöka ska ha tagit sin doktorsexamen för högst tio år sedan. 

Jessica Jewell

Jessica Jewell är docent i energiomställning, avdelningen för fysisk resursteori på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Hennes forskning handlar om de förändringar som behöver göras för att uppfylla klimatmålen: 
"Forskare har använt matematiska modeller och kommit fram till vad som krävs för att rädda klimatet, men kan vi göra det i den verkliga världen? Min forskargrupp undersöker denna fråga genom att undersöka förändring och kontinuitet i energisystem. Jag använder energisystemmodeller, teknisk innovation, diffusionsteorier och analyser från statsvetenskap och historia. Vi zoomar in på fall där förändringar har varit snabba och djupgående, som reaktionen på 1970-talets oljekriser och tillväxten av sol- och vindkraft under de senaste åren, för att förstå vad som möjliggjorde så snabba förändringar och hur de kan skalas upp och replikeras i olika länder. Genom att identifiera historiska prejudikat för snabba övergångar och jämföra dessa med omfattningen och hastigheten av förändringar samhället behöver för att uppfylla klimatmålen, kan vi identifiera de områden där förändring är mest genomförbar. 

Jag har sökt till Sveriges unga akademi för att jag vill utveckla Sveriges system för att attrahera forskartalanger och utveckla vetenskap genom att identifiera de områden där vi redan är världsledande, såväl som de där vi kan lära av andra länder. Jag är särskilt intresserad av att stärka internationell mobilitet och transparens i finansiering för att säkerställa att svenska institutioner utgör starka tillväxtmiljöer för unga forskare". 

Adel Daoud

Adel Daoud är affilierad docent i analytisk sociologi vid Chalmers institution  för data- och informationsteknikför och biträdande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet och beskriver sin forskning så här: 
"Ungefär 900 miljoner av jordens befolkning lever i extrem fattigdom och en tredjedel av dessa lever i Afrika. Vardagen i extrem fattigdom har stora effekter både på kort och på lång sikt, eftersom den riskerar att leda människor in i en ond cirkel av otillräcklighet, och därmed fånga dem i så kallade fattigdomsfällor. Ett sätt att bryta sådana onda cirklar är att intervenera genom utvecklingsprojekt – fattigdomsinterventioner. Men på grund av bristen på data så kan forskare inte utvärdera olika typer av interventioner, och besvara grundläggande frågor som: ”på vilket sätt existerar fattigdomsfällor?”; ”om de existerar, i vilken utsträckning bidrar olika utvecklingsaktörer till att frigöra samhällen från fattigdom?”; och ”vilka underliggande strategier använder dessa biståndsaktörer för att välja ut byar, städer och samhällen för sina fattigdomsinterventioner?”.

Jag leder AI and Global Development Lab​ för att identifiera i vilken utsträckning afrikanska samhällen är fångade i fattigdom och att öka vår förståelse för hur olika konkurrerande fattigdomsinterventioner förändrar dessa samhällens möjligheter att ta sig ur fattigdomsfällor. Mitt labb utvecklar artificiell intelligens-algoritmer för att mäta fattigdom från satellitbilder, och för att analysera effekten av lokalt bistånd. 

Jag engagerar mig i Sveriges unga akademi eftersom den erbjuder ett unikt tillfälle att förändra, förbättra, och förädla svenska universitet och dess position globalt". 

Om Sveriges unga akademi  

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige – en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till unga. Unga akademier finns i över 30 länder och Sveriges unga akademi arbetar med de andra unga akademierna på nordisk, europeisk och global nivå. 

Sidansvarig Publicerad: ti 24 maj 2022.