Fick pris till Sune Sandqvists minne

Chalmeristerna Patrik Thorsson och Martin Pettersson belönas med det allra första stipendiet ur Sune Sandqvists minnesfond på 15 000 kronor vardera. Utmärkelsen delades ut vid en enkel ceremoni i samband med deras exjobbspresentation i V-huset den 12 juni. "Det känns jätteroligt att någon uppskattar det vi gjort och tycker att det är intressant", säger de båda pristagarna.
Med på plats vid utdelningen fanns Sune Sandqvists änka, Kerstin Sandqvist, sonen Oscar Sandkvist och mångårige vännen och kollegan Peter Muth (V64).
 Det har varit roligt att få komma hit och se att minnesfonden existerar. Nu är den verklighet och det känns jättehedrande, säger Oscar Sandkvist och ger en eloge till Peter Muth, som varit drivande i tillkomsten av fonden.
 Utan eldsjälar som Peter hade det aldrig gått, säger Oscar.

Löste tidigt tekniska problem
Hans far Sune Sandqvist (V71) var chalmersutbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad. Han föddes 1943 på fädernesgården i den lilla byn Rosvik i Norrbotten. Tidigt visade han begåvning för att lösa olika tekniska problem på familjens lantbruk. "Otaliga maskinella hjälpmedel såg dagens ljus", som det heter i en fin minnesteckning som familjen och vännerna skrivit.
 Pappa var alltid igång, han var sjukt praktiskt lagd, och det gillade jag. Vi gjorde många saker tillsammans rent handgripligen - byggde, fixade och donade. Det var vårt sätt att prata och umgås. Vi hittade lösningar på problem, både stora och små. Det var en trygg fast punkt, säger Oscar.
Kerstin Sandqvist fyller i:
 Sune var mycket driftig, han var en riktig uppfinnare som alltid hade nåt på gång. Han var mycket verksam i hela sitt liv, ända till den sista sekunden, säger hon.
Hur var han som person?
 Intensiv och alltid väldigt positiv. Han såg aldrig några större problem med nånting. Problem var till för att övervinnas. Jobbet och familjen var hans främsta intressen. Han var också en friluftsmänniska och tyckte om att fiska, men de sista åren hade han inte så mycket tid till det, säger Kerstin.
Brukade han prata om sin studietid?
 O ja, han hade många roliga minnen. Sune blev den förste i Rosvik att gå på Chalmers. Det var ingen stor by, men där bodde ändå några tusen. Han gick först ut tekniskt gymnasium i Luleå med oerhört fina betyg och tänkte att det här med Chalmers skulle vara lätt som en plätt, men han var ganska knäckt i början över hur svårt det var. Men han gav sig aldrig utan kunde lämna Chalmers med fina betyg, berättar Kerstin och tillägger att Cortègen engagerade Sune.
Under flera år var han med och byggde ekipage, bland annat en spårvagn.
 Det sociala på Chalmers var viktigt för honom. Han var ju en bondpojk som kom ner... enormt socialt kompetent, och det har format hans livsverk - dels den tekniska biten men även extremt mycket social kompetens, minns Oscar.

Examensarbetet grund till egna företaget
Sune Sandqvists bolag Spännbalkkonsult (SBK) var hans livsverk. Företaget grundades 1972 som en direkt följd av hans examensarbete på väg- och vattenbyggnadsprogrammet. Tillsammans med en kurskamrat undersökte Sune varför relativt nybyggda parkeringshus i betong fick sprickor i bjälklagen som läckte vatten som i sin tur skadade de parkerade bilarna. Han utvecklade det så kallade spännbalksystemet som möjliggjorde täta och underhållsfria parkeringshus. Senare tog han fram smarta klimatlösningar för byggnader. Reduritemetoden på 90-talet löste problemet med att kunna laga gamla spruckna och eroderade betongkonstruktioner på ett nytt och bättre sätt.
"Otaliga är de övriga uppfinningar och praktiska lösningar som bär Sunes signum", skriver familjen och vännerna i sitt minnesporträtt.

"Fantasi är bättre än kunskap"
Fram tonar bilden av en mycket öppen och nyfiken man som inte drog sig för att pröva det oväntade. Samma nyfikenhet vill familj och vänner nu belöna och uppmuntra genom Sune Sandqvists minnesfond:
 Tanken med stipendiet är att försöka väcka nyfikenheten hos chalmerister och att få dom att vilja utveckla och ifrågasätta varför saker och ting ser ut som dom gör och om de kan göras bättre. Mycket av det vi sysslar med i byggbranschen går ut på det, och det var också Sunes drivkraft. Att känna att man har gjort nånting väldigt mycket bättre ger dessutom en glädje i jobbet. Sen kan man alltid hoppas att ens arbete ska bli till glädje även för samhället. Med stipendiet vill vi ge en liten push till studenterna att vara nyfikna och ställa frågor om varför. Fantasi är bättre än kunskap, säger Peter Muth.
Han är själv chalmerist med en examen i väg- och vattenbyggnad från 1964, och jobbade nära Sune Sandqvist i 30 år:
 Jag anlitades som projektledare genom mitt eget bolag, satte mig in i Sunes idéer och kunde ta fram mycket bättre lösningar åt beställaren. Man var tvungen att kunna hela kedjan. Jag har planterat hans idéer i en mängd projekt.

Efterträdde sin pappa
Efter Sune Sandqvists hastiga bortgång i samband med en arbetsresa den 10 augusti 2011 övertog sonen Oscar vd-posten på SBK. Han är själv utbildad civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Jag frågar honom hur hans pappa har inspirerat honom i den egna ledarrollen:
 Att vara rak, ta konflikter när de uppstår och inte linda in saker och ting. Att ändå inte ta in alltför många parametrar utan ha ett klart mål man vill uppnå, och försöka göra resan så bra och enkel som möjligt på vägen.
Men det finns också egenskaper som skiljer far och son:
 Pappa var väldigt mycket inne i detaljerna och kunde fastna mycket för själva tekniken. Där känner jag att jag inte är så lik honom, jag är mer svävande och försöker ta in fler aspekter. Jag har nog formats mycket av mor också, med mer mjuka parametrar och inte bara det här tekniska, säger Oscar.

Lyckliga stipendiater
Nu belönas Patrik Thorsson och Martin Pettersson med de två första stipendierna till minnet av Sune Sandqvist. Jag får en kort pratstund med de båda lyckliga stipendiaterna efter att de presenterat sitt examensarbete, "FE-modelling of Textile Reinforced Concrete Façade Elements". Alldeles strax ska de tillbaka in i hörsalen för att opponera på två kurskamraters arbete, men de hinner först byta några ord med Sune Sandqvists familj och Peter Muth och ställa upp på en enkel gruppfotografering.
Martin Pettersson och Patrik Thorsson har båda pluggat på Chalmers populära program Arkitektur och teknik. De avslutar nu sin utbildning på masterprogrammet Structural engineering and building technology.
Martin är 32 år och kommer från Vara. Patrik är uppväxt i Mölndal och fyller 27 senare i år.
Ni får 15 000 kronor var. Några planer?
 En del av pengarna har vi använt under arbetets gång. Vi har suttit 60 timmar i veckan och inte kunnat göra nånting annat, så det har varit jättepositivt, säger de.
Vad handlar ert prisade examensarbete om?
 Det handlar om att ersätta stålarmering som man har i de flesta betongkonstruktioner med ett material som inte rostar. I vårt fall har vi specifikt tittat på kolfiberbaserade textilvävar. Fördelen med dom är att man ska kunna minska mängden betong eftersom betong är ett väldigt miljöfarligt material. Med textilvävar kan man istället göra stora vinster för miljön. Samtidigt har man räknat på att man kan få de här konstruktionerna att bli billigare än traditionella stålarmerade konstruktioner. Det finns goda möjligheter att få ut det här på marknaden, förklarar Martin.
 Vårt arbete har gått ut på att hitta beteendet i hur materialet fungerar mer än att räkna på miljövinsterna, och istället hitta verkningssättet i en textilarmerad betongkonstruktion genom FE-modellering i datorn. Vi har kommit fram till att det funkar bra att använda det här materialet, säger Patrik.
Martin avslutar:
 FE-modellerna visar att materialet är såpass förutsägbart att vi kan få tillräckligt bra resultat för att det ska gå att lita på. Det ska vara möjligt att bygga med det.
Vad har ni för framtidsplaner?
 Det ska bli väldigt spännande och samtidigt lite skrämmande att komma ut och prova på de här kunskaperna i arbetslivet, säger Martin.
Patrik instämmer:
 Samma här. Att äntligen få komma ut i verkligheten.

Lönar sig att tro på sina idéer
Oscar Sandkvist vände sig direkt till Martin Pettersson och Patrik Thorsson efter deras presentation:
 Jag tror att pappa hade diggat er profil stenhårt. Han gillade att tänka utanför boxen och det känns som att ert arbete handlar väldigt mycket om det. Sunes examensarbete ledde fram till hans företag. Han trodde så oerhört hårt på vissa idéer, och det lönar sig.
Peter Muth hade också en särskild hälsning till stipendiaterna:
 Sunes signum var att han aldrig var nöjd hur mycket han än jobbade och hur bra lösningen än var. Han suddade ut den på tavlan och sa: nej, vi kan göra så här istället, och sen fortsatte han tills klockan var ett på natten. Så var nyfikna, ha fantasin, ifrågasätt vedertagna regler och kunskaper. Det är A och O, säger han.

Referensgrupp
Stipendiaterna har valts ut av en referensgrupp där dottern Eva Sandkvist, även hon chalmerist, representerat familjen. I samråd med institutionen för bygg- och miljöteknik har förslag på stipendiets inriktning bollats. Så småningom har man fattat beslut om vem eller vilka som ska tilldelas stipendiet. Både forskare och studenter inom betongområdet är välkomna att söka. Tanken är att stipendiet ska delas ut en gång om året till teknologer eller doktorander som "arbetat eller avser att arbeta i Sunes anda mot nya högkvalitativa mål inom svensk byggnadskonst".
Minnesfonden ligger under Chalmers Vänner och förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Den som vill lämna ett bidrag till fonden kan göra det på bankgiro 5823-7587 eller plusgiro 299 145-3. Ange Sune Sandqvists minnesfond, namn, adress, gärna även e-postadress.

Text och foto: Michael Nystås
Foto på Sune Sandqvist: Tobias Hildorzon och från Sunes studentlegitimation

Bildtext gruppfoto: Fr v Peter Muth, Patrik Thorsson, Martin Pettersson, Kerstin Sandqvist och Oscar Sandkvist.

Se fler och större bilder på FlickR

Sidansvarig Publicerad: to 04 sep 2014.