Professor Saras Sarasvathy.
​Professor Saras D Sarasvathy blir hedersdoktor på Chalmers 2022.​​
​Foto: Ali Johnson

Entreprenörskapsforskare blir hedersdoktor 2022

​​På Chalmers är entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande en viktig del av allt vi gör. Nu hedras professor Saras D Sarasvathy för sitt enastående bidrag till vår förståelse för hur entreprenörer hanterar osäkerhet, något som haft stor påverkan på utbildning inom innovation och entreprenörskap.
Saras D Sarasvathy innehar Paul M. Hammakers professur  i företagsekonomi vid Darden School of Business på University of Virginia. Hon är även professor vid Indian Institute of Management, Bangalore, och vid Nankai University i Tianjin, Kina. 

Saras D Sarasvathy promoveras till hedersdoktor på Chalmers 2022 för sina banbrytande bidrag till entreprenörskapsforskningen. Hennes studier av hur expertentreprenörer tänker, tar beslut och interagerar under skapandet av nya organisationer och marknader har påverkat den akademiska förståelsen av dessa processer i grunden och dessutom fått stort praktiskt genomslag. Hennes teorier påverkar till exempel entreprenörskapsundervisning genom att beskriva en slags handlingsrationalitet trots stor osäkerhet, där både mål och medel gradvis växer fram i samspel med aktörer som engagerar sig i processen.

Saras D Sarasvathys principer utgör en viktig grund för flera Chalmersutbildningar, exempelvis på masterprogram som Management and Economics of Innovation och Entrepreneurship and Business Design. Hennes förhållningssätt till att hantera entreprenöriell osäkerhet har även påverkat genomförande av Chalmers Tracksprogram. Hon har under många år samarbetat med forskare på Chalmers och var Chalmers jubileumsprofessor 2015. 

Sidansvarig Publicerad: må 21 feb 2022.