En miljon till Elin Esbjörner Winters

Elin Esbjörner Winters tilldelas en miljon kronor av Hasselbladstiftelsen för vidaremeritering inom naturvetenskap.
Anslaget ger henne möjlighet att utveckla metodik för att studera proteinaggregation i levande celler. Hennes forskning har stor betydelse för kunskapen om sjukdomar som Alzheimers och Parkinson.
 Anslaget gör det möjligt för mig att knyta ytterligare biologisk kompetens till min grupp, säger Elin Esbjörner Winters.

Hon är forskarassistent i fysikalisk kemi vid Institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers, och disputerade 2007 med avhandlingen "Membrane-Active Peptides for Drug Delivery: Positioning, Structure and Interactions in Model Membranes".

Elin Esbjörner Winters får anslaget för sin forskning på proteiners beteende inom neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers, Parkinson och ALS.

Hon studerar proteinaggregat, som orsakar skadliga angrepp på nervceller och som återfinns i så kallad plack, i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom. Hon studerar även protein, som bildar liknande aggregat hos patienter med Parkinson eller amyotrofisk lateral skleros, mer känt som ALS.

Det är andra året i rad som Hasselbladstiftelsen delar ut medel till kvinnliga disputerade forskares vidaremeritering inom naturvetenskap. Anslaget ges för möjlig utvidgning till angränsande teknikområden och life science.

Elin Esbjörner Winters är knuten till Chalmers styrkeområde Livsvetenskaper och teknik, ett område som fokuserar på tekniska lösningar för hälso-och sjukvård, livsmedelsindustrin och den biotekniska industrin. En drivkraft inom detta styrkeområde är att jobba förebyggande mot sjukdomar.

Anslaget på en miljon kronor kommer Elin att använda för att vidareutveckla sin forskning kring dynamiken i proteiners beteenden i levande celler och vävnad. Elin kommer knyta kompletterande kompetenser till sig för att kunna arbeta tvärvetenskapligt, dels i sin grupp, dels genom sina internationella samarbeten.

I samarbete med forskare i London och Cambridge studerar Elin proteinaggregat i nervceller för att förstå hur aggregatens reaktioner, strukturer och lokalisering i celler påverkar nervcellernas funktion.
 Jag är väldigt glad över anslaget från Hasselbladstiftelsen, eftersom det ger mig möjlighet att utöka min forskning om hur neurotoxiska proteinaggregat växelverkar med levande vävnad. Anslaget gör det möjligt för mig att knyta ytterligare biologisk kompetens till min grupp, säger Elin Esbjörner Winters.

Hasselbladstiftelsen stödjer även GU-forskaren Anna Martner med en miljon kronor.

Text: Carolina Eek Jaworski
Foto: Mikael Winters

Läs pressmeddelandet från Hasselbladstiftelsen >>>
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hasselblad-foundation/pressrelease/view/hasselbladstiftelsen-stoedjer-kvinnliga-forskare-817223

Läs mer om Elin Esbjörner Winters avhandling >>>
publications.lib.chalmers.se/publication/53523-membrane-active-peptides-for-drug-delivery-positioning-structure-and-interactions-in-model-membranes

Sidansvarig Publicerad: to 06 dec 2012.