Chalmers "en ledstjärna inom tvärvetenskaplig utbildning"
De 10 institutionerna som oftast identifieras som "dagens ledare" inom teknikutbildning
​Källa: The Global State of the Art in Engineering Education

Chalmers "en ledstjärna inom tvärvetenskaplig utbildning"

​En ny benchmarkingrapport från MIT rankar Chalmers topp-tio i världen när det gäller ingenjörsutbildning. Starka tvärvetenskapliga program och hälsosam tonvikt på excellent undervisning framhävs som utmärkande för Chalmers.
​Rapporten från MIT sätter fokus på världsomspännande trender i det växlande landskap som dagens ingenjörsutbildningar utgör, utser dagens och morgondagens ledare inom området och beskriver några viktiga framtida riktningar. Den bygger på intervjuer med 178 ledande bedömare, med kunskap om och erfarenhet av världsledande tekniska program.

"Chalmers tekniska högskola i Sverige beskrevs av ett antal intervjuade som ’en verklig ledstjärna med sina tvärvetenskapliga program... de har skapat en bra maktbalans [mellan institutioner och programmen] med ömsesidigt engagemang från båda sidor’," skriver Dr Ruth Graham, oberoende konsult inom högre utbildning och författare till denna globala översyn av spetskompetens inom ingenjörsutbildning.

Chalmers får också erkännande för sin kvalitet och ambitiösa pedagogiska träning av fakultetsanställda, och hur pedagogiska prestationer belönas karriärmässigt.

Utbildning av högsta klass är ofta begränsad till vissa miljöer, ett program eller en institution. Bästa praxis genomsyrar sällan ett helt universitet. Men europeiska universitet som Aalborg, Delft, Chalmers och KTH verkar ha en mer samordnad och konsekvent strategi än de flesta amerikanska universitet, enligt rapporten.

Ruth Graham presenterar rapporten vid ett seminarium på Chalmers senare i vår. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig för nedladdning här:

The Global State of the Art in Engineering Education

Text: Christian Borg

Sidansvarig Publicerad: to 19 apr 2018.