Nyckelpigan – Toftaskolan: "En fantasieggande nyckelpiga, så stor att man kan gå in i den, ger möjlighet till att flyga med magnetisk kraft.  Innovativ presentation, mycket utförlig och bra beskrivning med fin modell och genomtänkt design."
​​​
​Foto: Toftaskolan

Drömmen om framtidens lekplats

​Tätare städer och färre grönområden. Vad blir kvar till barnen när stadsbilden förändras? Det är ett viktigt inslag i arkitekturutbildningarna på Chalmers, men också temat för årets Tekniktävling där skolelever har utformat framtidens lekplats. 
I Göteborg och andra storstäder planeras stora förtätningsprojekt de kommande åren. Men hur kan vi anpassa staden för barnen när ytorna blir allt tätare och grönområdena blir färre? Det är frågor som studenter på Chalmers dagligen funderar på i olika projekt, ofta i ett nära samarbete med staden. 
Ett flertal studentprojekt har gjorts med fokus på barnperspektivet, exempelvis i kursen Design and planning for social inclusion där masterstudenter från Chalmers har designat och gestaltat ett antal barnanpassade platser i staden, som en parkourpark, en lekplats med rymdtema och ett uteklassrum som kom att kallas "Sagan om Gärdsås mosse".

– Det är jätteviktigt att lyfta barnens perspektiv, om det inte finns ett intresse för barnen så är det en grupp som lätt blir bortglömd, eftersom de inte har en röst i samhället på samma sätt som vuxna människor. Därför är det viktigt att arkitekter tränar sig på att lyssna, engagera och involvera barnen i varje projekt, oavsett om själva projektets fokus är för barnen eller inte, säger Emilio Da Cruz Brandao som undervisar i arkitektur på Chalmers och årligen handleder examensprojekt i masterprogrammet Architecture and planning beyond sustainability. 
Studenterna i kursen Reality studio jobbar globalt med barnperspektivet och har bland annat varit involverade i projekt som att bygga lekplatser och skolor i Kenya. 
– När studenterna sedan kommer tillbaka får de presentera sin process för barnen här i Göteborg, för att visa hur betydelsefullt barnperspektivet är över hela världen. Det blir en väldigt viktig lärdomsprocess för alla, säger Emilio Da Cruz Brandao.

En student som har jobbat med att lyfta barnperspektivet och var med i projektet att bygga uteklassrummet är Victoria McCrea. I sitt examensprojekt ritade hon en förskola och en språkskola tillsammans i samma byggnad i Kortedala. Detta projekt bottnade i hennes erfarenhet av att vara både SFI-student och förskolevikarie i Göteborg och skapades i nära samarbete med andra SFI-lärare. 
– Jag tycker att det är viktigt som arkitekt att samla åsikter från dem som kommer att använda de platser vi skapar. 

Idag jobbar Victoria McCrea med att rita skolor på ett arkitektkontor i Lund. 
– Det är fortfarande tidigt i min karriär, men jag hoppas att jag får användning av alla mina erfarenheter i framtida projekt. Livet efter skolan är ett helt annat hav att navigera på. Sällan får man jobba med kunder som är redo att betala för att få in hackspettens, grodans och barnens åsikter i ett projekt, men det betyder inte att det är omöjligt att skapa plats för dem! 

Tekniktävlingen bygger vidare på temat

Även årets Tekniktävling, som riktar sig till femte- och sjätteklassare, knyter an till temat barnperspektivet i stadsbilden. Eleverna har fått i uppgift att bygga sina visioner av hur en lekplats kommer att se ut om 100 år, genom att bygga en kreativ modell som ska uppmuntra till att leka utomhus tillsammans. De har fått jobba som riktiga ingenjörer, från idé till färdiga prototyper. Sedan har de filmat sina projekt där de berättar om hur de vill att framtidens lekplatser ska se ut. Närmare 130 bidrag kommit in från hela Sverige. Av dessa har sex bidrag utmärkt sig mest och de får dela på 25 000 kronor i stipendier. 

Dorotea Blank på Chalmers arbetar med att inspirera och engagera barn och unga, och varit drivande i Tekniktävlingen.
– Att engagera sig i kommande generationers kunskapsutveckling är en av de bästa investeringarna inför framtiden som Chalmers kan göra. Jag är övertygad om att elevernas lust för teknik och kreativ problemlösning har väckts genom årets teknikutmaning. En stor eloge till alla lärare som driver, inspirerar och pushar eleverna. Det märks att barnen har haft fasligt roligt, säger hon.

Det bekräftas av elever från Bergsgårdsskolan i Angered, som berättar att det roligaste med att vara med i Tekniktävlingen var att bygga och tänka kring hur framtiden kommer att se ut. Och läraren Michaela Oskarsson håller med. 
– Vi ser att det är inspirerande och utvecklande för barnen att vara med och att de har fått en bra bild av teknikämnet och vad en ingenjör kan jobba med, säger hon.

Elevernas bidrag till Framtidens lekplats år 2121 ställs nu ut på diverse bibliotek i Göteborg. 

Text: Vedrana Sivac och Johanna Fasth


Sidansvarig Publicerad: ti 22 feb 2022.