Syntolkning: Illustration av Dome of Visions på Lindholmsplatsen
​Illustration av Dome of Visions på Lindholmsplatsen
​Illustration: NCC

Dome of Visions kommer till Göteborg

​Nu bygger NCC i samarbete med Chalmers, AB Volvo och Lindholmen Science Park upp Dome of Visions på Lindholmen i Göteborg. Den kupolformade byggnaden är en plats för samtal och dialog om framtidens hållbara samhälle mellan politik, näringsliv, akademi, kultur och allmänhet.
Den här vackra domen tror jag blir ett landmärke i Göteborg och en inspirerande mötesplats med tydligt fokus på hållbarhet. Vi ser fram emot en omfattande programverksamhet där idéer och människor möts i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och staden, säger Alf-Erik Almstedt, professor och strategisk projektledare från Chalmers sida.

Den kupolformade byggnaden är temporär och uppförs på Lindholmsplatsen, intill Chalmers Kuggen och Lindholmen Science Park. Domen blir en arena för seminarier, utställningar, möten och samtal om hållbar samhällsutveckling och innovation med människan i centrum.
 
 Det är mycket glädjande att tillsammans med våra samarbetspartners skapa NCC:s Dome of Visions i Göteborg. Vi vill skapa dialog kring hållbar samhällsutveckling där vi har behov av att diskutera med olika intressenter för att kunna bygga och bidra på rätt sätt. Dome of Visions är också ett experiment att tillfälligt förändra en plats, säger Ann Lindell Saeby, Head of Corporate Relations på NCC.

Dome of Visions i Göteborg invigs i juni.

 Genom närheten till vår helt elektrifierade busslinje 55 kan vi också konkret visa ny teknik, säger Niklas Gustafsson, Chief Sustainable Officer på Volvokoncernen.
 
Dome of Visions kommer även att kunna bokas av andra parter än de som deltar i samarbetet via Chalmers Konferens & Restauranger.

Dome of Visions kommer närmast från Stockholm där den har stått under två år vid Kungliga Tekniska Högskolan med mer än 100 000 besökare vid 500 olika events.

Visa ▼

Om Dome of Visions

Den sfäriska byggnaden som nu uppförs i Göteborg är i trä och transparent plast med en diameter 21 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och odlingar. Byggnaden är mobil och tanken är att den enkelt ska kunna placeras på outnyttjade ytor i stadsrummet.

Inspirationskällan till Dome of Visions är den världsberömde arkitekten Buckminster Fuller som hade långtgående planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan i New York under en geodetisk kupol på 1960-talet. Arkitekten Kristoffer Tejlgaard lät sig inspireras av Buckminster Fullers vision när han ritade Dome of Visions för NCC i Köpenhamn 2013, vilket var NCC:s första dome.
Källa: NCC

Sidansvarig Publicerad: on 21 mar 2018.