Digitala festligheter på höstens examensceremoni

​Även om mycket var annorlunda i examensceremonin hösten 2020, så saknades ingenting av den pompa och ståt som brukar rama in festligheterna. Det var bara den fysiska närvaron som de 95 nyexade chalmeristerna gick miste om – och därmed också den sedvanliga middagen.

Att det är annorlunda tider har inte undgått någon. Länge planerades höstens examensceremoni för en begränsad högtid på plats, men så kom ytterligare restriktioner för Västra Götaland och festligheterna fick därmed bli helt digitala. Inte så kul, men på plussidan gav det examinanderna möjlighet att via livestream dela den festliga stunden med både familj och vänner.

Annars var det mesta som vanligt. Kandelabrar och fina blomsteruppsatser smyckade scenen i Runan i Kårhuset. Konferenciererna guidade alla genom tillställningen. Fanfarerna ljöd över de nyexade studenterna, som istället för att ta plats på scenen för diplomutdelning visades upp på ett foto medan Duo Granmo-Berg spelade. Chalmerskören underhöll i förinspelade videoinslag. Och själva diplomet, det kommer i efterhand, tillsammans med en goodiebag.

"Värna de viktiga värdena"

Såväl rektor Stefan Bengtsson och vicerektor med ansvar för utbildning och livslångt lärande, Anna Karlsson-Bengtsson, önskade lycka till med personliga hälsningar från scenen i Runan. 

Kanske var rektor Stefan Bengtsson lite mer allvarsam än vanligt när han avslutade sin hälsning:

– Vi lever i en tid av fake news, faktaresistens och ifrågasättande av vetenskap. Som ett universitet står vi upp för faktabaserade beslut, kritiskt tänkande och den vetenskapliga metoden. Jag hoppas att era år på Chalmers har gett er en bra grund att stå på i framtiden, för att kunna värna dessa viktiga värden och därmed ytterst värna vår demokrati.

Kårordförande David Welander, som själv ännu inte tagit sin examen eftersom han är engagerad i Studentkåren, jämförde det hela med den melankoliska känslan av att flytta hemifrån. Visserligen flyttar man ut, men man bär Chalmers med sig och kommer sannolikt att återvända på något sätt i framtiden.

Och återvände gjorde de fyra alumner som skickade var sin hälsning till studenterna som nu är redo att ge sig ut i arbetslivet.

Fyra heta alumner

– När du tvivlar på dig själv och dina kunskaper – för det kommer du att göra, det är en del av din livsresa – då ska du komma ihåg att du är en tränad problemlösare. Du tillhör dem som inte funderar på om glaset är halvfullt eller halvtomt. Du vet helt enkelt att glaset är dubbelt så stort som det behöver vara. Så gå ut där. Följ ditt hjärta och njut av resan. 

Det budskapet kom från Ulrika Lindstrand (K98), som är ordförande för Sveriges ingenjörer och syns ofta i debatter om ingenjörens roll i samhället. 

Kloka ord fick de också från de övriga alumnerna. Paul Welander (M83) som, förutom att vara ordförande Chalmersska ingenjörsförening, Cing, är Senior Vice president för Volvo Car Group och sitter i Chalmers styrelse. Therese Eriksson (I09, DR16), projektledare på Trafikverket och ordförande för Cings lokalavdelning i Stockholm. 

Slutorden kom från Robert Falck (M10), vd för göteborgsbaserade bolaget Einride som bygger eldrivna lastbilar, som även står på Di Digitals lista över Sveriges 40 hetaste serieentreprenörer under 40 år. 

– Gå ut och få framtiden att hända!


Text: Anita Fors​


Sidansvarig Publicerad: må 07 dec 2020.