Deras gåva stödjer cancerforskning på Chalmers

Chalmeristen Folke Edler (K47) blev rik på färg. Tillsammans med hustrun Marianne testamenterade han en och en halv miljon kronor till Chalmers. Pengarna ska nu stödja unga forskares strävan att lösa cancerns gåta. "Folke var chalmerist och under hela sin livstid väldigt engagerad i Chalmers och intresserad av verksamheten. Han tyckte att Chalmers var en av de förnämsta skolorna som fanns", berättar Marianne Edlers systerdotter Anita Setterberg.
Anita berättar i varma ordalag om sin moster och hennes man. Folke och Marianne Edler var båda födda och uppväxta i Göteborg:
– De älskade Bohuslän och havet och Göteborg... De träffades runt 1951-1952, och jag tror att det var i samband med nånting på Chalmers. Jag var bara fyra-fem år när de gifte sig 1955. Min upplevelse av Folke är att det var en uppfinningsrik och mycket humoristisk människa, säger Anita.

Uppfinnare
Folke Edler föddes den 24 oktober 1923. Hans pappa arbetade som lärare på Hvitfeldska i Göteborg. Folke skulle dock komma att välja en annan bana. Som tjugoåring skrev han in sig på kemilinjen på Chalmers, och tog sin examen i juni 1947.
– Folke var uppfinnare. Han var mycket för tekniska lösningar och höll på med färger, det var så det började. Han hade egna färgblandningar och han gjorde eget lim. Det fanns överallt när jag var barn, små bitar som han hade provat olika limsorter på och tryckt ihop. Det var det han gjorde sina pengar på, att testa fram nya impregneringsmetoder, han höll på mycket med sånt, säger Anita.
Pratade Folke om sin studietid?
– Han tyckte att Chalmers var en av de förnämsta skolorna som fanns. Det var mycket på den tiden med chalmerister för honom, även min familj hade mycket med chalmerister att göra, berättar Anita Setterberg.
Ett annat av Folkes stora intressen var modellbåtar. Han byggde egna, rejäla modellbåtar, som rönte stor beundran.
– Det finns två båtar kvar efter honom - Passat och Bohuslän - och de var ganska stora. Han var väldigt intresserad av havet och levde för sina båtar och så.

Upptäckte kinesisk träolja
På en branschmässa på 50-talet upptäckte Folke Edler den kinesiska träoljan tillsammans med kompanjonerna Ragnar Bergstedt, även han chalmersutbildad kemiingenjör, och målaren Rolf Hansen. Den kinesiska oljan visade sig vara alldeles utmärkt att förädla till impregneringsmedel för trä, och de tog in den på import till Sverige.
– Ja, det var den kinesiska oljan som han höll på med och förändrade. Jag kommer så väl ihåg alla bitar som låg överallt hemma hos dom när han höll på och testade hållbarhet och annat, minns Anita Setterberg.
Den nya produkten fick namnet Westcoast, och blev marknadsledande under 70-talet. Folke Edler och Rolf Hansen drev i många år färgfabriken Westcoast Alaforsverken i Alafors gamla spinneri i Ale kommun.
– Jag kommer ihåg när Folke hade tagit fram det här medlet för impregnering, att de byggde om sitt sommarställe och att allt virke doppades i medlet i stora bad där - även takpannorna. Jag har fått överta det huset nu och virket är precis lika fint fortfarande, säger Anita.
Olika färgblandningar delade Folke ut till vänner och bekanta för att de skulle hjälpa till med testerna.
– Min far hade väldigt roligt åt det där. Han sa alltid att om man skulle åka till nån man kände men inte riktigt visste var de bodde, var det bara att titta om det fanns färg från Folkes fabrik där, då hade man kommit rätt, skrattar Anita.

Vigde sitt liv åt läraryrket
Marianne Edler föddes den 7 mars 1929. Hon vigde sitt liv åt läraryrket.
– Hon började som småskolefröken på Götabergsskolan. Sen vidareutbildade hon sig till specialpedagog och arbetade med handikappade barn ända fram till pensioneringen, berättar Anita Setterberg.
Tidigt 50-tal mötte hon Folke Edler och de båda gifte sig 1955. Det var ett lyckligt äktenskap, men några egna barn fick de aldrig. Istället odlade de en gemensam passion för resor:
– De reste otroligt mycket, jag tror att de i princip var överallt man kan åka till. Min moster sa att hon inte hade hunnit med Egypten, annars hade de varit precis överallt. Det började de väldigt tidigt med. Redan när de gifte sig satte de igång med att resa långt bort. Det var inga korta nöjestripper.
– Musik, konst och litteratur var andra stora intressen. Men Folkes stora grej var upplevelser. Han hade mycket med USA att göra, och gjorde mycket affärer med dem - både med limmet och impregneringsmedlet, säger Anita Setterberg.

Insjuknade i cancer
På 80-talet drabbades Folke Edler av blåscancer. I samband med det började han och Marianne tala om att upprätta en fond till förmån för forskningen om cancer i till exempel blåsa och njurar. Hans önskan var att testamentera pengar till Chalmers. Efter Folkes för tidiga bortgång den 18 oktober 1986 höll Marianne fast vid det i alla år tills hon själv avled den 23 juni 2013.
– Min moster var väldigt noga med att det skulle bli på det här sättet med fonden. Hon var tidigt uppe och pratade med nån på Chalmers om det här, och det är många år sen.
Anita Setterberg berättar hur Folke inte ville bli behandlad för sin sjukdom, utan låta den ha sin gång:
– Han sa att han inte ville gå stympad genom livet. Han hade den filosofin. Fanns det nån mening med det så fick det vara så. Det var i den vevan som de började prata om att stifta en fond för att kunna hitta och diagnostisera just blåscancer, säger hon.

Tog kontakt med Chalmers
Kontakter togs med Bernt Rönnäng, bland annat vicerektor och rektor på dåvarande Chalmers Lindholmen, Stig Ekman, dåvarande direktör för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, och professor Bengt Nordén, om att upprätta en forskningsfond.
Alla inblandade ställde sig positiva till förslaget och när testamentet föll ut efter Marianne Edlers bortgång, skapades "Folke och Marianne Edlers forskningsfond", som nu har trätt i kraft.
Med de testamenterade medlen på en och en halv miljon kronor som fundament är tanken att dela ut 150 000 kronor årligen i stipendier till forskare på Chalmers, "för grundvetenskaplig forskning om maligna sjukdomar". Det första stipendiet delas ut i oktober 2014.

Glad över tillkomsten av forskningsfonden
Professor Bengt Nordén är fortfarande verksam på Chalmers och minns de första kontakterna med Marianne Edler och hennes besök för att diskutera hur en donation skulle kunna främja cancerforskningen.
Nu kommer Bengt Nordén att i högsta grad vara engagerad i utdelningen av stipendier från Folke och Marianne Edlers forskningsfond.
– Jag är glad över tillkomsten av stipendiet av två orsaker: dels för att grundvetenskapliga aspekter lyfts fram, vilka erfarenheten visat har särskilt stora förutsättningar då det gäller att skapa genombrott inom svåra forskningsområden, dels att det var Chalmers och inte någon närmare sjukhusanknuten institution som blev mottagare av donationen. Med den starka forskning inom livsvetenskap och biologisk kemi som idag utvecklats på Chalmers kommer det att finnas många värdiga kandidater till stipendiet och det kommer att fylla en viktig funktion i att stimulera unga forskare, säger Bengt Nordén.

Välkomnar testamentet
Peter Lindwall arbetar med donationer och utveckling av samverkan på Chalmers. Han har deltagit i processen kring upprättandet av forskningsfonden och är mycket glad över makarna Edlers initiativ:
– Folke och Marianne Edlers generösa gåva till forskningen på Chalmers, uttryckt i deras sista vilja, utgör ett praktfullt exempel på de starka band som finns mellan Chalmers och våra alumner. Det kan inte nog understrykas hur välkomna sådana här bidrag är, säger Peter Lindwall i en kommentar.
Folke och Marianne Edler har sin sista vila på Östra kyrkogården i Göteborg.

Text: Michael Nystås
Foto: Privat

FAKTA
Folke och Marianne Edlers forskningsfond
Syfte:
Att stödja grundvetenskaplig forskning som kan bidra till förståelsen av orsakerna bakom miljöbetingade maligna sjukdomar, speciellt cancersjukdomar som t ex blåscancer.
Att hitta behandlingsmetoder på bioteknisk grund.
Att finna profylaktiska metoder för dessa sjukdomar.
Eventuellt kan också utvecklandet av apparatteknik för tidig diagnostik eller behandling komma ifråga.

Fonden uppgår till 1 500 000 kr och förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Sidansvarig Publicerad: to 16 jan 2020.