​Årets John Ericssonmedaljörer, från vänster Andréas Sundström, Ludwig Tranheden, Emily-Claire Goksöyr, Frida Nerdal, Jonathan Jogensjö och Emil Ejbyfeldt.​

De får årets John Ericsson-medaljer

​Den 24 maj delades årets John Ericsson-medaljer ut, när sex studenter med framstående studieprestationer uppmärksammades i Chalmersska huset.
John Ericsson-medaljen instiftades 1897, och delas sedan 2012 ut årligen till de sex främsta studenter som tagit civilingenjörs- eller arkitektexamen under de senaste 12 månaderna. 
Årets medaljörer är Emily-Claire Goksöyr, Ludwig Tranheden, Frida Nerdal, Jonathan Jogensjö, Emil Ejbyfeldt och Andréas Sundström. De fick ta emot en präglad medalj i solitt silver med sitt namn ingraverat, diplom och en bok om John Ericssons liv vid en högtidlig utdelning.


Forskar på högintensitetslasrar
”Beskedet om att jag skulle få denna medalj kom helt oväntat och det känns mycket hedrande. Jag gick teknisk fysik som har varit både utmanande och lärorikt. Civilingenjörsexamen innebar dock inte slutet på min Chalmerstid. Redan en månad in i mitt exjobb fick jag frågan om att stanna kvar och doktorera i laser-plasmafysik, så jag blir kvar på Chalmers ett tag till. Min forskning handlar om hur man kan använda högintensitetslasrar för att accelerera joner ur plasmat som bildas när lasern träffar sitt strålmål”, säger Andréas Sundström.

Arbetar som managementkonsult
”Det är en stor ära att ta emot John Ericsson-medaljen. Den återspeglar för mig den utbildningskvalitet Chalmers erbjuder tillsammans med ett fantastiskt studentliv, två nyckelfaktorer som gjort studieprestationerna möjliga. Den analytiska förmågan och det strukturerade sättet att närma sig problem som följt av fem år på Chalmers är något jag använder mig av på daglig basis i mitt yrke som managementkonsult på Triathlon Group”, säger Ludwig Tranheden.

Omvandlar plast från havet till byggmaterial
”Det känns fantastiskt roligt och hedersamt att få vara en av pristagarna av John Ericsson-medaljen. Studierna på Chalmers kommer jag alltid se tillbaka på som en fin tid i livet. Under mastern fokuserade jag på hållbart byggande. Detta ledde till att jag tillsammans med min man Erik Goksöyr ägnade examensarbetet åt att utforska möjligheten att omvandla plast som samlats in från havet till arkitektur. Vi har nyligen startat ett företag där vi fortsätter att testa det vi kom fram till under examensarbetet och har en förhoppning om att kunna leverera ett nytt byggnadsmaterial av återvunnen marint avfall”, säger Emily-Claire Goksöyr.

Ger ut bok om arkitektdoldis
”Jag känner mig mycket tacksam och stolt över att ha blivit tilldelad denna utmärkelse. Jag har många fina minnen från min tid på Chalmers Arkitektur. Studietiden har inte bara gett mig fantastiska vänner och en kunskapsbas som jag bär med mig ut i arbetslivet, den har också stimulerat mig att gå min egen väg. För tillfället är jag sysselsatt med att ge ut en bok om den ouppmärksammade arkitekten Elsa Sundling, som också var ämnet för mitt examensarbete”, säger Frida Nerdal.

Vill väcka ungas intresse för naturvetenskap
”Jag har upplevt min studietid på Chalmers som utmanande, men även utvecklande. Efter min examen inom bioteknik studerar jag den kompletterande pedagogiska utbildningen på Chalmers för att få ämneslärarexamen i kemi och matematik på gymnasiet. Detta för att skapa en bredare kompetens, men även för att få möjlighet att göra avtryck i ungdomars liv gällande naturvetenskapligt intresse. Det känns fantastiskt att bli tilldelad medaljen och den visar på all den tid och engagemang jag lagt ner på mina studier”, säger Jonathan Jogensjö.​

Har erfarenheter från Hongkong
”Studietiden på Teknisk fysik har varit givande och väldigt utvecklande. Under studierna har jag också varit engagerad i sektionen och varit på utbyte i Hongkong under ett år. Det är mycket bra jag tar med mig från Chalmerstiden, men det är kul att ta på sig nya utmaningar. Nu efter Chalmers jobbar jag som programmerare på Jeppesen Systems i Göteborg”, säger Emil Ejbyfeldt.


​Text: Erik Krång
Foto: Anna Carlin

Visa ▼

Fakta/John Ericssonmedaljen

John Ericsson föddes i Värmland 1803 och började som ingenjörselev vid byggandet av Göta Kanal när han var 13 år. Vid 24 års ålder bosatte han sig först i England och sedan i USA, där han verkade fram till sin död 1889. Under sina år i England och USA nådde John Ericsson stora framgångar som uppfinnare. Några av hans mest kända uppfinningar är en tubångpanna som användes på lokomotivet Novelty, en propeller samt krigsfartyget Monitor.
Medaljen instiftades till John Ericssons minne 1897 genom en insamling som uppgick till 4 317 kronor. Initiativet togs av chalmersstudenten Claes Adolf Adelsköld. Huvuddelen av avkastningen skulle användas till stipendier och "en mindre del till medaljer med John Ericssons bild att vid examina tilldelas deraf förtjenta elever vid läroanstalten".

Källa: Studentportalen

Sidansvarig Publicerad: on 29 maj 2019.