Chalmersportalen

Covid-stipendium ger ekonomiskt stöd till avgiftsskyldiga studenter

Chalmers inför ett tillfälligt stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter som planerar att fortsätta sina studier hösten 2021. Syftet är att underlätta studenternas ekonomiska situation som har blivit ansträngd för många på grund av den pågående pandemin. ​
Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på avgiftsskyldiga studenters ekonomiska situation. I flera länder har det exempelvis blivit svårare att få banklån till terminsavgifter och i Sverige har möjligheten för internationella studenter att få en inkomst via extrajobb minskat. Chalmers har därför beslutat att inrätta ”Chalmers COVID-19 Economic Relief Scholarship”, ett tillfälligt stipendieprogram som täcker halva studieavgiften höstterminen 2021 för avgiftsskyldiga studenter som påbörjar årskurs två på ett masterprogram.  

– I en situation där vi ser att våra internationella studenter möter extra stora utmaningar, kan vi nu erbjuda ett välkommet stöd. Vår förhoppning är att stipendieprogrammet ska underlätta för våra avgiftsskyldiga studenter att fullfölja sin utbildning på Chalmers, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Stipendiet kan sökas av avgiftsskyldiga studenter som är inskrivna på Chalmers under vårterminen 2021 (eller har ett registrerat studieuppehåll) och som planerar att fortsätta sina studier till höstterminen. Behöriga sökande tilldelas stipendiet under förutsättning att de tagit minst hälften av poängen under sin första tid på Chalmers och inte redan har ett annat stipendium som administreras av Chalmers. 

Text: Helén Rosenfeldt
Bilder: Johan Bodell

Sidansvarig Publicerad: to 18 feb 2021.