Chalmers varslar om uppsägning av 180 anställda

Tio år av personaltillväxt i kombination med långvarigt lågt ränteläge har lett till att Chalmers pensionsrelaterade kostnader just nu ökar på ett obalanserat sätt. För att undvika växande underskott framåt har ett antal åtgärdspaket tagits fram under våren 2020. Chalmers tvingas idag varsla 180 anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist.
Samtliga delar av verksamheten berörs av åtgärdspaketen, och alla Chalmers 13 institutioner omfattas av neddragningen av personal. Huvuddelen av personalneddragningen kommer att beröra verksamhetsstödet.

– Det är mycket smärtsamt för oss att behöva varsla om uppsägning, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.

– Men vi behöver effektivisera hela vår verksamhet för att få vår ekonomi i balans, och därmed skapa förutsättningar för att fortsatt kunna leverera utbildning, forskning och nyttiggörande av högsta kvalitet.

Under de senaste tio åren har Chalmers verksamhet vuxit kraftigt, och antalet anställda ökat med drygt 950 personer. I kombination med ett långvarigt lågt ränteläge har det lett till att pensionsrelaterade kostnader för nuvarande och tidigare anställda ökar på ett obalanserat sätt. 

Eftersom dagens låga ränteläge förväntas bestå behöver Chalmers vidta åtgärder för att långsiktigt balansera sin ekonomi. Det kräver sänkt kostnadsmassa med 250 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar drygt 6 procent av 2019 års omsättning.

Även kostnader för lokaler och drift kommer att behöva reduceras. De samlade åtgärdspaketen ska leda till att Chalmers ekonomi är i balans år 2022.

Nu vidtar förhandlingar med de fackliga organisationerna. Parallellt sker en organisationsöversyn för allt verksamhetsstöd på Chalmers, dit även biblioteket räknas. Besked om uppsägningar kan lämnas först efter att arbetsbristförhandlingarna är slutförda.


Sidansvarig Publicerad: on 03 jun 2020.