Chalmersplatsen June 2021

Chalmers toppar internationaliseringsindex trots pandemi

​Chalmers behåller positionen som ett av Sveriges mest internationella lärosäten. För sjätte gången tilldelas Chalmers högsta betyg när Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Stint, presenterar sitt internationaliseringsindex.
Sex olika dimensioner av internationaliseringen ingår i indexet och 28 lärosäten omfattas. De resultat som lanseras nu bygger på data för 2020. Hela 17 av 28 lärosäten tappar i dimensionen studentmobilitet, dvs. andelen studenter som studerat utomlands respektive kommit till Sverige för att studera. Orsaken är givetvis primärt pandemin, som under 2020 påverkade rörligheten kraftfullt.

Totalt sett uppvägs emellertid nedgången i studentmobiliteten till stor del av att forskande och undervisande personal på lärosätena blir alltmer internationell. Andelen anställda som har gjort åtminstone en publikation med en utländsk anknytning har ökat långsamt de senaste åren. En delmängd av dessa som mäts separat är de som har disputerat utanför Sverige.

- Vi är glada över att behålla positionen som ett starkt internationaliserat universitet, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers. Pandemin har ställt oss inför många utmaningar men vi arbetar strategiskt och långsiktigt. Utmärkelsen är ett gott betyg men vi vill satsa ännu mer på internationalisering.


Sidansvarig Publicerad: on 25 maj 2022.