​Hösten 2020 startar de två nya civilingenjörsutbildningarna Medicinteknik och Globala system. ​​​​​​​​​​​​​​​​
Bildmontage: Oscar Mattsson/Cumulus

Chalmers startar två nya program

Rädda liv och förbättra folkhälsan med hjälp av nyskapande teknik eller lär dig att hantera globala samhällsutmaningar som vår klimatpåverkan. Dessa högaktuella ämnen står i fokus för Chalmers två nya civilingenjörsutbildningar Medicinteknik och Globala system som startar hösten 2020. 
Vårdsektorn står inför stora utmaningar som bland annat att hålla en allt äldre befolkning frisk med knappare resurser. Med det nya programmet i medicinteknik ser Chalmers en möjlighet att utbilda civilingenjörer vars innovationer kommer att avlasta och revolutionera vården.
– Medicinteknik kommer att förändra vårdlandskapet och möjliggöra mer effektiv vård som tidigare upptäckt av sjukdomar och varningar för ökade risker för komplikationer som till exempel fall i hemmet, säger Stefan Candefjord, programansvarig för Medicinteknik. 

Medicinteknik har vuxit fram som en global framtidsindustri och en kraftig expansion av sektorn förutspås i takt med sjukvårdens ökande digitalisering. 
– I det här programmet kommer vi att använda matematiska modeller och artificiell intelligens som grund för att skapa innovativ teknik, ​säger han.

Unikt för programmet är att vissa av kurserna och andra moment i utbildningen kommer att genomföras tillsammans med Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– För att kunna utveckla effektiva medicintekniska lösningar är samarbete med vårdsektorn helt avgörande, för att kunna förstå problematiken och skapa väl anpassade verktyg som är lättanvändliga och kan göra verklig skillnad för vårdpersonal och patienter.

I det nya programmet Globala system lär sig studenterna att tänka systematiskt kring globala utmaningar och hur dessa samspelar med samhället, tekniken och vår natur. 
– Tekniska system, produkter och processer får effekter på global nivå, och för att hitta lösningar behövs ett systemperspektiv. Detta program är en del i Chalmers arbete för en hållbar framtid där tekniska lösningar bidrar till en positiv samhällsutveckling både lokalt och globalt, säger Martin Nilsson Jacobi, programansvarig för Globala system.

I utbildningen ingår problemlösning och modellering av naturvetenskapliga, tekniska och samhälleliga system.
– Studenterna som söker till det här programmet ska vara nyfikna, villiga att samarbeta, uppskatta naturvetenskap och teknik och vara redo att ta sig an flera olika perspektiv, säger han. 

Civilingenjörer från Globala system förbereds för att leda komplexa omställningsprocesser och arbeta i verksamheter som använder potentialen i globala hållbarhetsutmaningar som drivkraft för innovation.

Text: Vedrana Sivac

Läs mer om programmet Medicinteknik

Sidansvarig Publicerad: ti 26 nov 2019.