Chalmersplatsen på kvällen.

Chalmers ställer om till verksamhet på distans

​För att bidra till att minska smittspridningen av virussjukdomen covid-19 ställer Chalmers nu snabbt om för att kunna bedriva verksamheten digitalt och på distans. Under den tentavecka som pågår gör studenterna sedan i lördags, 14 mars, alla tentor digitalt hemifrån. Från och med 17 mars ska anställda arbeta hemifrån så långt det är möjligt, och när läsperiod 4 startar på måndag 23 mars sker all undervisning på distans.
– Beslutet som vi tog i går, ligger helt i linje med dagens besked från Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, om att regeringen rekommenderar att all undervisning vid universitet och högskolor sker på distans från 18 mars. Med tanke på Chalmers storlek som studie- och arbetsplats är det viktigt att på det här sättet bidra till att minska spridningen av coronaviruset. Det kommer naturligtvis kräva stora insatser av all personal och våra studenter, men den svåra situation samhället befinner sig i kräver extraordinära åtgärder och vi måste alla bidra på de sätt vi kan, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Redan tidigare har Chalmers, liksom många andra lärosäten, beslutat om restriktioner bland annat kring besök, tjänsteresor, konferenser och studieresor. Nu skärps dessa ytterligare – inga tjänsteresor internationellt och endast verksamhetskritiska resor inom Sverige tillåts, konferenser, möten och besök med externa deltagare ställs om till digitalt format eller ställs in, liksom studiebesök och andra studentresor. För närvarande gäller detta till och med 31 maj.

Tentamen på distans

Under den tentavecka som nu pågår genomförs alla tentor på distans. Några av många skäl bakom det beslutet är: Salstentamen innebär att många samlas på en liten yta, studenter vill med tanke på bland annat studiemedel och ansökan till masterprogram göra tentorna och deltar kanske därför även om de inte känner sig helt friska, och tentamensvakterna är i många fall pensionärer som kan ha en förhöjd risk att drabbas av komplikationer vid en infektion.

Nu löser studenterna i stället uppgifterna hemma och lämnar in lösningarna i Canvas, den digitala lärplattform som används inom många skolformer, och som används i hög utsträckning inom undervisningen på Chalmers även under normala förhållanden.

– Det har i stort fungerat mycket bra hittills efter en stor insats från kursansvariga att omforma de ursprungliga salstentorna till att kunna användas i digital form och hemifrån. Även studenterna verkar ta sitt ansvar och försöker lösa situationen, och inte bara tentamensuppgifterna, på bästa sätt. Det är glädjande att se hur alla bidrar för att hantera läget, säger Stefan Bengtsson.

Det förändrade arbetssättet påverkar även disputationerna. Planerade disputationer som inte kan senareläggas, kommer i stället att hållas digitalt. Kravet på att disputationer är öppna för allmänheten uppfylls genom att disputationen går att följa via en öppen länk.

Anställda arbetar hemifrån så långt det är möjligt

När nu Chalmers anställda så långt det är möjligt ska arbeta hemifrån, i nuläget från och med den 17 mars till och med 31 mars, och undervisningen ska ske på distans sätts de digitala verktygen på rejäla prov. Ingen vet säkert hur nätbaserade verktyg som fungerar utmärkt i vanlig vardag beter sig när de ska användas av väldigt många samtidigt.

– Även om de system och verktyg vi använder är robusta måste vi räkna med att det kan uppstå tillfällen då saker inte fungerar helt som önskat. Jag hoppas och tror att alla har tålamod och visar förståelse i ett sådant läge – vår tekniska och administrativa personal arbetar för högtryck för att allt ska fungera så bra som möjligt. All verksamhet kommer självklart inte att kunna bedrivas på exakt samma sätt som annars men jag är övertygad om att vi med gemensamma krafter kommer se till att hålla hög kvalitet på både undervisning, forskning, nyttiggörande och verksamhetsstöd även under de förhållanden som nu råder, säger Stefan Bengtsson.

Läs mer:
www.chalmers.se/info

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.