Chalmers samarbetar med Svenska simförbundet
​Chalmers ​nya samarbete med Svenska simförbundet innebär fler verklighetsnära projekt för studenterna. ​​​​​​​
Foto: ​Oscar Mattsson

Chalmers satsar på simning

​Chalmers nytecknade avtal med Svenska simförbundet innebär en ökad satsning på forskning och idrottsteknologi inom simning. Samarbetet innebär också fler verklighetsförankrade kurser och projekt inom idrotten för Chalmers studenter.​
Sedan hösten 2015 är Chalmers ett Riksidrottsuniversitet. I det uppdraget ingår nära samarbete med specialidrottsförbund när det gäller praktiknära idrottsforskning, utbildning och möjligheter för elitidrottare att studera parallellt/satsa parallellt på både idrotts- och yrkeskarriär. Det är inom ramen för det arbetet som universitetet nu inleder ett samarbete med Svenska simförbundet. 

I korthet innebär det att Chalmers tillsammans med representanter från Svenska simförbundet ska diskutera, initiera och samfinansiera såväl möjliga forskningsprojekt som tänkbara seminarier och föreläsningar som bidrar till ett kunskapsutbyte och kunskapsspridning. 

– Syftet med samarbetet är att utnyttja den kunskap och de tekniska resurser inom området hydrodynamik , ett vetenskapligt område som studerar vätskors rörelse, som finns samlade på Chalmers och SSPA för att hängivna forskare med bakgrund från högsta elitnivå i simning tillsammans med Svenska simförbundet ska kunna skapa elitidrottsteknologi som långsiktigt alstrar nya framgångar för svensk simning, säger Magnus Karlsteen, projektledare på Chalmers för Riksidrottsuniversitetet i Göteborg.

Fler verklighetsnära projekt för studenter

– Samarbetet innebär också att Chalmers studenter erbjuds möjligheten att delta i spännande, verklighetsförankrade kurser och projekt där mycket konkreta krav ställs från idrotten, både på utveckling av nya unika tekniska lösningar och på förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara nyttan och hur tekniken tillämpas, säger Magnus Karlsteen. 

Detta kan bland annat innebära att Chalmers utvecklar olika slags tester för simning i samarbete med landslaget. Simmare och simtränare ska därefter utan omfattande teknisk utbildning enkelt kunna använda de tekniska metoderna för att lyfta svensk simidrott till nya höjder.

– Vi vill arbeta tillsammans med Chalmers för att vidareutveckla befintlig teknologi samt ta fram nya tränings- och testredskap som ska kunna användas av simidrottare i den vardagliga träningsmiljön. Chalmers gedigna kunskap inom mekanik och teknologi i kombination med vår erfarenhet av simidrott möjliggör ett unikt kunskapsutbyte, säger Ulrika Sandmark, sportchef på Svenska simförbundet. 

Det första projektet med Chalmers blir inom kraftutveckling och hydrodynamiskt motstånd.  
– Vattenmotståndet hos en simmare i kombination med förmågan att generera kraft i vattnet är avgörande för simhastigheten. Tillsammans med Chalmers jobbar vi nu med att vidareutveckla detta test för att kunna samla in mer tillförlitlig data. Vi ser i förlängningen att detta kommer att resultera i en ökad förståelse gällande kraftutveckling och vattenmotstånd vid simning, säger Ulrika Sandmark.

Text: Vedrana Sivac​


Sidansvarig Publicerad: må 06 dec 2021.