Chalmers pluggstöd söker nya handledare

Chalmers läxhjälpsprojekt har nytt namn - Chalmers pluggstöd - och nya projektledare: Rachele Mello och Elin Norén. Nu är det också dags att anmäla sig om man vill ställa upp som handledare i projektet. Vi fick chansen att ställa några frågor till Elin och Rachele.

Hej, Elin och Rachele! Ni är nya projektledare för Chalmers pluggstöd. Vilka är ni?
 Jag är från Göteborg och har studerat till Designingenjör på Chalmers och ska nu i höst börja masterprogrammet Industrial Design Engineering. Jag har jobbat som handledare för Chalmers pluggstöd sedan 2012 och tycker det är ett väldigt viktigt projekt, säger Elin.
 Jag kommer från Italien och studerar på masterprogrammet Software Engineering. Jag har också en bakgrund inom materialteknik och engagerade mig som handledare inom Chalmers pluggstöd förra hösten, berättar Rachele.

Chalmers pluggstöd har bytt namn från Chalmers läxhjälpsprojekt. Varför det?
 Projektet bytte namn redan förra terminen för att särskilja sig från ett annat läxhjälpsprojekt som drivs i biblioteket. Det var även önskvärt med ett kortare namn på projektet, förklarar Elin.

Hur kommer det sig att ni har engagerat er i projektet?
 Jag började som handledare eftersom jag tyckte det var ett bra extrajobb där man kunde göra något som direkt hjälpte andra människor. Jag tycker om projektets syfte om att, förutom hjälpa högstadieeleverna med skolarbete, även arbeta för att öka deras motivation och självförtroende. Projektet arbetar även för ett kulturellt utbyte där det alltid ska vara en svensk och en internationell student på varje pluggstöd-tillfälle. Jag tycker det är viktigt att projektet fortsätter och det ska bli roligt att vara en del i att driva det, säger Elin.
 Jag har alltid tyckt om handledning. Redan som barn brukade jag hjälpa mina klasskompisar med läxorna om jag kunde. Att handleda andra är en fantastisk erfarenhet på många sätt. När du måste förklara något för andra börjar du tänka på det på olika sätt. Det slutar ofta med att du förstår ämnet bättre och lär dig något nytt om det själv. Dessutom utvecklas du som person rent socialt - du blir bättre på att förklara, på att framträda inför andra människor och ditt självförtroende utvecklas. Jag tycker speciellt om Chalmers pluggstöd för att projektet har stora mål med verksamheten. För mig som själv kommer från ett annat land känns det extra meningsfullt att få hjälpa barn i en liknande situation, säger Rachele.

Nu söker ni nya handledare för det nya läsåret. Vad innebär det och hur ska man göra om man är intresserad?
 Som handledare hjälper du högstadieelever på olika skolor i Göteborg med framför allt matematik och naturvetenskap. Du ska även göra ditt bästa för att motivera och inspirera eleverna för att öka deras intresse för studier. Varje pluggstödstillfälle pågår två timmar och du ska arbeta en eller två gånger i veckan. Om du har några frågor eller är intresserad av att ansöka kan du maila till pluggstod@chalmers.se. I din ansökan ska du berätta kort om dig själv, varför du är intresserad av att jobba som handledare och vad som gör dig till en bra handledare, förklarar Elin.

Text: Michael Nystås
Foto: Sahana Prasanna

Läs mer om Chalmers pluggstöd

Sidansvarig Publicerad: fr 05 sep 2014.