Chalmers mooc gör vardagen hållbar

​Många människor vill leva sitt vardagsliv på ett hållbart och miljövänligt sätt. Men hur gör man? Tre lärare och forskare på Chalmers gör en gemensam insats för att dela med sig av sina kunskaper.  ​​​​​​​​​​

Vardagen presenterar oerhört många val. Vilken mat och vilka kläder ska jag köpa, hur ska jag resa och hur ska jag välja elbolag? Det är ofta svårt att avgöra vilket alternativ som är bäst ur hållbarhetssynpunkt.

För att guida människor som vill leva hållbart erbjuder Chalmers den öppna nätkursen Sustainability in everyday life, som vänder sig till alla som vill ta ut en hållbar riktning i sitt vardagsliv. Kursen är en så kallad mooc, efter engelskans massive open online course, vilket innebär att den är gratis och tillgänglig för vem som helst i världen med en uppkopplad dator.

– Den blir som en vägledning till ett mer hållbart vardagsliv, säger Maria Lindqvist, som är utbildad till lärare och nu forskar inom miljösystemanalys.

Tillsammans med kollegorna Anna Nyström Claesson och Matty Janssen ansvarar hon för kursen. Med olika erfarenheter i bagaget utgör de ett tvärvetenskapligt team med kompetens inom pedagogik, miljö- och energiforskning. Gemensam faktor är att de alla drivs av att bidra till en hållbar värld. Webbaserad utbildning kan vara ett kraftfullt verktyg för att nå dit.

– Vi vill ge människor möjlighet att göra skillnad genom ansvarsfulla val i vardagslivet, berättar Anna Nyström Claesson.

Fem teman

Hon utmanades av idén att skapa en mooc-kurs när hon såg möjligheten att utbilda många. Målgruppen är därför bred. Det räcker att ha gått ut grundskolan, kunna läsa och skriva hyfsat på engelska samt hantera modern teknik och kommunikation för att kunna ta till sig innehållet.

Kursen är uppbyggd kring fem teman: energi, klimatförändring, mat, kemikalier och globalisering.

– Dessa teman förekommer ofta i nyheterna och människor pratar om dem. Därför har vi valt ut just dem, säger Anna Nyström Claesson.

Varje tema introduceras med en 15-minuters videoföreläsning. Sedan fördjupas kunskaperna i ett antal kortare föreläsningar i kombination med olika typer av övningsuppgifter. Deltagarna kommer även att få göra praktiska undersökningar i vardagslivet och få möjlighet att delta i diskussionsforum.

För att få ett certifikat på genomförd kurs måste man också göra en slutuppgift för att visa att man tagit till sig kursinnehållet och kan göra informerade och hållbara val. Målet är att uppgiften ska bli så rolig att deltagarna längtar efter den.

– Vi har utvecklat inspirerande och tankeväckande moment i kursen, som är grundade i både pedagogiken och miljöforskningen. Vi hoppas med detta skapa en situation där man blir uppslukad och har kul samtidigt som man får använda kunskaperna från kursen, säger Maria Lindqvist som inspireras av känslan hon upplever när hon spelar tv-spel.

Observera och förstå

De tre ansvariga lärarna brinner för det gemensamma mooc-projektet, som satt igång deras kreativa sidor och fått dem att utforska nya sätt för lärande.

– Det är verkligen en stor och rolig utmaning, säger Matty Janssen.

Genom sin mooc vill de få deltagarna att observera, se sammanhang och nå förståelse för det systemtänk som ligger till grund för hållbarhetskonceptet. Och givetvis ge vägledning till hållbara val i vardagen. 


Text: Ingela Roos 


Här kan du registrera dig på kursen

Sidansvarig Publicerad: ti 20 sep 2016.